Хто отримує. Постанова № 1045 (із змінами і доповненнями, внесеними Постановою КМУ № 81 від 08.02.2017) передбачає, що соціальну стипендію для студентів вищих навчальних закладів можуть отримати: 

-         діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також студентів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків;

-         особи, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

-         шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки;

-         особи, батьки яких є шахтарями, що мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами І або ІІ групи;

-         учасники бойових дій та їхні діти (не довше ніж до досягнення ними 23 років);

-         діти, один з батьків яких загинув або пропав безвісті в зоні АТО, бойових дій або збройних конфліктів (не довше ніж до досягнення ними 23 років);

-         діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадського протесту (не довше ніж до досягнення ними 23 років);

-         внутрішньо переміщені особи (не довше ніж до досягнення ними 23 років);

-         дітей – інвалідів та осіб з інвалідністю І-ІІІ групи;

-         студентів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України « Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям.»

-

Стипендію надають тим, хто навчається на бюджеті, не отримує академічної стипендії, не перебуває на державному забезпеченні (крім дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та студентів вищих навчальних закладів , які в період навчання у віці 18 – 23 років залишився без батьків), не перебувають в академічній відпустці.

 

Як отримати. Студент має звернутися до деканату із заявою. В ній треба вказати підстави для призначення соціальної стипендії, та подати копії:

 

-         паспорта громадянина України;

-         свідоцтва про народження;

-         ідентифікаційного коду;

-         студентської квитки.

 

Крім того, студенти додатково подають такі документи:

 

Діти-сиріти та діти, позбавлені батьківського піклування:

 

-         копію рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування;

-         копію свідоцтва про смерть батьків.

 

Особи, які постраждали внаслідок ЧАЕС:

 

-         копію посвідчення особи, яка потерпіла внаслідок Чорнобильської катастрофи.

 

Шахтарі:

 

-         довідку гірничого підприємства із зазначенням стажу підземної роботи;

-         акт про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом;

-         копію довідки медико-соціальної експертизи;

-         копію свідоцтва про смерть батька (матері).

 

Учасники бойових дій та їх діти:

 

-         копію посвідчення учасника бойових дій;

-         довідку органу соціального захисту населення про перебування на обліку або копії довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції.

 

Діти, один з батьків яких загинув у районі проведення антитерористичної операції:

 

-         копію свідоцтва про смерть батька (матері);

-         документ, що підтверджую загибель (зникнення безвісти);

-         копію довідки медико-соціальної експертизи.

 

Діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадського протесту:

 

-         - копію свідоцтва про смерть батька (матері);

-         копію довідки або посвідчення члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни;

-         довідку органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги.

 

Діти переселенці:

 

- копію довідки ВПО.

 

Діти – інваліди та особи з інвалідністю І-ІІІ групи:

 

-         копію медичного висновку або копію довідки медико-соціальної експертизи.

 

Студенти із малозабезпечених сімей:

 

-         довідку органу соціального захисту населення про призначення сім’ї допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям.»

 

Уповноважена особа, що визначена керівником навчального закладу, приймає документи, формує на кожного студента, який звернувся за призначенням соціальної стипендії, особову справу. Завірена копія особової справи передається до органу соціального захисту населення за місцем знаходження.

Скільки виплачують. Соціальну стипендію призначають на весь період навчання, починаючи з місяця звернення. Виплачують щомісяця:

 

-         студентам навчальних закладів І – ІІ рівня акредитації – 750 гривень;

-         студентам вищих ІІІ – ІV рівня акредитації – 1000 гривень;

-         студентам вищих І – ІV рівня акредитації з числа дітей – сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування , - 2000 гривень.

 

Однак недбалі студенти можуть позбутися соціальної стипендії. Згідно з урядовою постановою № 1050, таку стипендію виплачують студентам, які за результатами навчального семестру не мають академічної заборгованості, незадовільних результатів навчання, включенні до рейтингу.