З метою впровадження в Україні кращого світового досвіду у сфері надання послуг з реабілітації (абілітації) Мінсоцполітики наказом від 09.08.2016 р.№ 855 затверджено Типове положення про центри комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю.

Таким чином, зазначений нормативно-правовий акт є підставою для практичного запровадження моделі комплексної реабілітації (абілітації) осіб з інвалідністю , дітей з інвалідністю та дітей віком до двох років які належать до групи ризику, щодо отримання інвалідності, зокрема на базі діючих державних реабілітаційних установ, підпорядкованих Мінсоцполітики, а також комунальних реабілітаційних установ.

У зв’язку з цим Мінсоцполітики нещодавно ініційовано деякі зміни, щодо подальшої діяльності реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю (державної форми власності) в частині впровадження та реалізації практики надання послуг з комплексної реабілітації, що полягають у перейменуванні нижченаведених установ та затвердженні нових положень.

На сьогодні установи мають такі найменування:

– Державна реабілітаційна установа «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Мрія»- замість Державного комплексу соціальної реабілітації дітей-інвалідів (м. Миколаїв);

– Державна реабілітаційна установа «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Пролісок»- замість Волинського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів:

– Державна реабілітаційна установа «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Промінь»- замість Вінницького центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Промінь»;

– Державна реабілітаційна установа «Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Галичина»- замість Львівського міжрегіонального центру соціально-трудової, професійної та медичної реабілітації інвалідів;

– Державна реабілітаційна установа «Всеукраїнський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю»- замість Всеукраїнського центру професійної реабілітації інваліді (с. Лютіж);

–  Державна реабілітаційна установа «Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Донбас»- замість Донбаського міжрегіонального центру професійної реабілітації інвалідів;

–  Державна реабілітаційна установа «Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Поділля»- замість Вінницького міжрегіонального центру професійної реабілітації інвалідів «Поділля».

Відповідно до законодавства послуги з реабілітації (абілітації) надаються на безоплатній основі особам з інвалідністю , дітям з інвалідністю, дітям віком до двох років(включно), які належать до групи ризику, щодо отримання інвалідності.

Вирішення організаційних питань щодо направлення та зарахування отримувачів до центрів комплексної реабілітації має здійснюватися в рамках:

-Порядку надання інвалідам, дітям-інвалідам і  дітям віком до двох років, які належать до групи ризику, щодо отримання інвалідності, реабілітаційних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 80 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11.12.2013 № 921);

-Наказу Мінсоцполітики від 28.07.2016 № 825 «Про затвердження форм документів для отримання особами з інвалідністю та дітьми віком до двох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, реабілітаційних (абілітаційних) послуг у реабілітаційних установах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.07.2016 за № 1121/29251.

Відповідно до положень про державні реабілітаційні установи їхнім цільовим призначенням є здійснення комплексу реабілітаційних заходів, спрямованих на створення умов для всебічного розвитку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю віком до 18 років та дітей віком до двох років (включно), які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності (далі - діти), засвоєння ними знань, умінь, навичок, досягнення і збереження їхньої максимальної незалежності, формування та розвиток фізичних, розумових, соціальних, професійних здібностей з метою максимальної реалізації особистого  потенціалу.

Такі центри забезпечують тимчасове перебування в ньому осіб з інвалідністю, дітей в амбулаторному або стаціонарному режимі, які мають відповідні медичні показання та потребують спеціальних умов для одержання ними комплексу реабілітаційних заходів.

Реабілітаційні послуги в стаціонарному режимі перебування можуть отримувати діти, які за станом здоров’я потребують постійного цілодобового догляду.

Такі реабілітаційні установи забезпечують, зокрема: створення умов для зменшення та подолання фізичних, психічних, інтелектуальних і сенсорних порушень, запобігання таким порушенням, коригування порушень розвитку, формування та розвиток основних соціальних і побутових навичок;створення умов для запобігання та недопущення дискримінації стосовно осіб з інвалідністю, дітей, зокрема шляхом забезпечення розумного пристосування; проведення відповідно до потреб осіб з інвалідністю, дитини комплексу заходів з ранньої, соціальної, фізичної, медичної, психолого - педагогічної, фізкультурно - спортивної реабілітації (абілітації) та професійної орієнтації

Реабілітаційні заходи проводяться лише на підставі індивідуальних планів реабілітації дітей, складених, зокрема, з метою реалізації індивідуальних програм реабілітації, із залученням до участі в цьому процесі дітей і (в разі потреби) їхніх батьків або законних      представників;розвиток навичок автономного проживання осіб з інвалідністю, дітей у суспільстві з необхідною підтримкою, формування стереотипів безпечної поведінки, опанування навичок захисту власних прав, інтересів і позитивного сприйняття себе та свого оточення;оперативне коригування (в разі потреби) індивідуальних програм реабілітації дітей з частині зміни обсягів строків і черговості проведення реабілітаційних заходів.

Реабілітаційні установи забезпечують на безоплатній основі відповідно до законодавства харчуванням дітей, яких зараховано для проходження реабілітації, та проживанням дітей, які отримують реабілітаційні послуги в режимі стаціонарного перебування.
Термін курсу реабілітації визначається реабілітаційною комісією після проведення відповідного обстеження особи з інвалідністю, дитини. Строк реабілітаційного процесу особи з інвалідністю не може перевищувати 60 календарних днів на рік. У разі потреби в наданні особі з інвалідністю послуг професійної реабілітації строк реабілітаційного процесу визначається відповідно до затверджених в установленому порядку навчальних планів.

З питання отримання направлення на проходження комплексної реабілітації рекомендуємо звертатися до управління соціального захисту населення Слов’янської   міської ради за адресою: м. Слов’янськ, вул. Батюка, 40, тел. (0626) 62-29-17 каб. № 9.