До відома осіб з інвалідністю

Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 06.09.2010 № 270, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20.10.2010 за № 954/18249 передбачено надання професійної реабілітації та/або  професійного навчання згідно індивідуальної програми реабілітації інваліда.

Навчання та перекваліфікація у навчальних закладах, центрах професійної реабілітації інвалідів для здобуття професії (спеціальності) здійснюються з урахуванням бажання особи з інвалідністю та відповідно до чинного законодавства.

Для отримання фінансової допомоги на оплату вартості навчання та перекваліфікації вперше заявник-фізична особа звертається (із заявою) до відділення Фонду за місцем реєстрації проживання та надає наступні документи:

- копію документа державного зразка про освіту (повну загальну середню освіту, базову загальну освіту);

- копію сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (за наявності);

- повідомлення навчального закладу, що підтверджує його готовність надати освітні послуги інваліду;

- документи, що підтверджують приналежність інваліда до числа осіб,

- документ, що підтверджує вартість надання освітніх послуг за навчальний рік посеместрово;

- копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (у разі якщо заявник - фізична особа є внутрішньо переміщеною особою)

Оплата вартості навчання та перекваліфікації осіб з інвалідністю проводиться шляхом відшкодування Фондом соціального захисту інвалідів навчальному закладу витрат за навчання  особи з інвалідністю.

У вартість навчання особи з інвалідністю включається відшкодування витрат за його проживання у гуртожитку, що належить до того навчального закладу, в якому оплачується таке навчання, і якщо воно проводиться не за місцем постійного проживання особи з інвалідністю.