Управління соціального захисту населення Слов'янської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантних посад

 - начальника відділу діловодства та контролю за зверненнями громадян (на період соціальної відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку основного працівника)

- спеціаліста 1 категорії відділу прийому громадян (на період соціальної відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку основного працівника).

Вимоги до кандидатів на посаду начальника відділу: громадянство України, повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, досконале володіння українською мовою, навички роботи на комп’ютері на рівні користувача. Стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі на керівних посадах не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років.

Вимоги до кандидатів на посаду спеціаліста 1 категорії: громадянство України, повна вища освіта (економічна, бухгалтерська) за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, досконале володіння українською мовою, навички роботи на комп’ютері на рівні користувача, без вимог до стажу роботи.

До заяви додаються наступні документи:

-               заповнена особова картка (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

-               2 фотокартки розміром 4×6 см;

-               копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

-               копія документа, який посвідчує особу;

-               декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України «Про запобігання корупції»;

-               копія військового квитка (для військовозобов’язаних).

 

 

Прийом документів з 25.02.2016 по 25.03.2016