Відповідно до постанови КМУ від 29.04.2004 р. № 558 “Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги” щомісячна компенсаційна виплата (далі – компенсація) призначається непрацюючим фізичним особам, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами).

Компенсація призначається з дня подання фізичною особою, яка надає соціальні послуги та особою, яка їх потребує, заяв разом з документами.

Розмір щомісячної виплати залежить від встановленого прожиткового мінімуму для працездатних осіб – з травня – 1684 грн, з грудня – 1762 гривень, для непрацездатних осіб — 1312 грн та 1373 грн відповідно: 15% – фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам І групи; 10% – громадянам похилого віку, інвалідам ІІ групи та дітям-інвалідам; 7% – інвалідам ІІІ групи та хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги.

 

Працездатним особам

Непрацездатним особам

 

з 01.05.2017

з 01.12.2017

з 01.05.2017

з 0112.2017

15%

252,6 грн.

264,30 грн

196,80 грн

205,95рн

10%

168,40 грн

176,20 грн

131,20 грн

137,30 грн

7%

117,88грн

123,34 грн

91,84 грн

96,11 грн

Фізична особа, яка надає соціальні послуги, має право одержувати тільки одну компенсацію незалежно від кількості обслуговуючих осіб, видів та обсягу послуг. У разі зміни розміру прожиткового мінімуму перерахунок розміру компенсації здійснюється УСЗН самостійно.

Компенсація не виплачується фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам, яким відшкодовуються витрати на надання послуг по догляду відповідно до Законів України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», «Про психіатричну допомогу», «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», «Про підвищення розмірів державної допомоги окремим категоріям громадян», у разі надання фізичною особою соціальних послуг на платній основі, самозайнятим особам та фізичним особам, які проходять альтернативну службу.

Для призначення компенсації подаються такі документи:

1) непрацюючою фізичною особою, яка надає соціальні послуги: — заява про згоду надавати соціальні послуги; — паспорт або інший документ, що посвідчує особу, ідентифікаційний код; — висновок ЛКК про те, що стан її здоров’я дозволяє постійно надавати соціальні послуги; — копія трудової книжки, а у разі її відсутності – письмове повідомлення особи про відсутність трудової книжки та про останнє місце роботи; — довідка органу ДПА про те, що особа не займається підприємницькою діяльністю; — заява про надання згоди на проведення перевірки даних про доходи особи з використанням відомостей Державного реєстру ФОП;

2) особою, яка потребує надання соціальних послуг, або є її законним представником (у разі визнання цієї особи недієздатною: — заява про необхідність надання соціальних послуг; — паспорт або інший документ, що посвідчує документ, ідентифікаційний код; — копія довідки МСЕК про групу інвалідності (надається інвалідом); — висновок ЛКК про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність особи до самообслуговування;

3) законним представником дитини, яка потребує надання соціальних послуг: — заява про необхідність надання соціальних послуг; — копія свідоцтва про народження дитини; — висновок ЛКК про необхідність постійного стороннього догляду.

Компенсація призначається на час встановлення групи інвалідності та згідно з довідкою до акта огляду медико-соціальною експертною комісією про потребу постійного стороннього догляду.