Відповідно до ЗУ "Про очищення влади"

 

 

У К Р А Ї Н А

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

СЛОВ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Н А К А З

30.05.2016                                                                                                               м. Слов’янськ

                                                                                                № 01-06/049

 

 

Про проведення перевірки, передбаченої

Законом України «Про очищення влади»

в Управлінні соціального захисту

населення  Слов’янської міської ради

 

 

 

          Відповідно до пункту 10 частини першої статті 2, частини четвертої статті 5 Закону України “Про очищення влади”, Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563, плану проведення перевірок відповідно до Закону України 
“Про очищення влади”, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 1025-р,
розпорядження міського голови від 24.05.2016 №133 «Про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» у Словянській міській раді», керуючись ст. 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”

 

НАКАЗУЮ:

 

1.Організувати з 30 травня 2016 року перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади” стосовно начальників і заступників  начальників  відділів, завідувачів секторів, головних і провідних спеціалістів, спеціалістів 1 категорії   Управління соціального захисту населення Словянської міської ради (далі Управління).

2.Визначити відділ кадрово-правової роботи (Винник) відповідальним за проведення перевірки  щодо начальників і заступників  начальників  відділів, завідувачів секторів, головних і  провідних спеціалістів, спеціалістів 1 категорії  Управління.

            3.Начальнику відділу  кадрово-правової роботи Винник О.В. забезпечити                                                                                    оприлюднення  на офіційному веб-сайті Управління  цього наказу  в день його видання та довести до відома всіх посадових осіб Управління, які  підлягають перевірці достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади” у тому числі працівників, які відсутні на робочому місці (знаходяться у відрядженні, у щорічних основних та додаткових відпустках, відпустках без збереження заробітної плати, навчальних відпустках, відпустках для догляду за дитиною, відсутні  у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю).  

            4.Заступнику начальника відділу прийому громадян Соколовій Олесі Юріївні, яка знаходиться у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, відстрочити проходження перевірки відповідно Закону України «Про очищення ради» в зв’язку з перебуванням за кордоном на весь період перебування.  

            5.Всім посадовим особам, що підлягають перевірці (згідно з додатком),  у десятиденний строк з дня початку її  проведення  подати до відділу кадрово-правової роботи:

- власноручно написану заяву про те, що до нього (неї) не застосовуються (застосовуються) заборони, визначені частинами третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади” та  про згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей щодо них за встановленою формою;

-  копію декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік, складеною за формою, що встановлена Законом України «Про запобігання корупції»;

- копію  сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я та по батькові,  видачу паспорта та місце реєстрації;

- копію документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (сторінки паспорта громадянина України - для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відповідну відмітку у паспорті громадянина України);

            6.Відділу кадрово-правової роботи (Винник) та сектору супроводження електронних баз відділу автоматизованої обробки інформації та контролю за призначенням соціальних виплат (Луговий)  протягом трьох днів після одержання відповідної заяви  від посадових осіб забезпечувати розміщення на офіційному веб-сайті Управління:

1)повідомлення про початок проходження перевірки особою;

2)копії вищезазначеної заяви та декларації (крім відомостей, що законом віднесені до інформації з обмеженим доступом).

           7.Відділу кадрово-правової роботи (Винник) не пізніше як на третій день після надходження  від посадової особи  заяви,  щодо незастосування заборон до особи, яка підлягає перевірці, отримати витяг  з Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких  застосовано положення Закону України «Про очищення влади», та забезпечити   оформлення і надіслання запитів встановленої форми  у відповідні   органи, що здійснюють перевірку.  Одночасно надіслати  в  паперовій формі  Головному територіальному управлінню юстиції у Донецькій області  повідомлення про початок проходження перевірки  відповідно до Закону України «Про очищення  влади».

          8.Відділу кадрово-правової роботи (Винник) та сектору супроводження електронних баз відділу автоматизованої обробки інформації та контролю за призначенням соціальних виплат (Луговий)  протягом трьох днів після  надходження результатів перевірки відносно працівників Управління, підготувати  підсумкову   довідку за результатами перевірки відносно кожної особи  та розмістити її на  офіційному веб-сайті Управління.

     9.Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.  

 


 

Додаток

    до наказу начальника Управління

      соціального захисту населення

                                                                                                               Слов’янської міської ради 

                                                                                                          від 30.05.2016 р. №01-06/049            

 

 

 

Список

посадових осіб Управління соціального захисту населення

Слов'янської міської ради, які підлягають люстрації,

відповідно до вимог Закону України «Про очищення влади»

 

№ з/п

ПІБ

Посада

Відділ контролю за правильністю призначення

 та виплати пенсій

1

Пономаренко Наталія Віталіївна

Начальник відділу

2

Сахно Тамара Іванівна

Заступник начальника відділу

3

Карамова Віра Дмитрівна

Головний спеціаліст

4

Тимофєєва Юлія Юріївна

Головний спеціаліст

5

Олійник Ганна Станіславівна

Спеціаліст 1 категорії

Відділ опрацювання заяв та прийняття рішень

6

Пасічник Катерина Іванівна

Начальник відділу

7

Іванченко Людмила Іванівна

Заступник начальника відділу

8

Моргунова Олена Миколаївна

Головний спеціаліст

9

Сергієнко Євгенія Михайлівна

Головний спеціаліст

10

Лайкова Олена Юріївна

Головний спеціаліст

11

Малікова Ірина Іванівна

Головний спеціаліст

12

Устінова Лариса Євгенівна

Головний спеціаліст

13

Горборукова Світлана Олександрівна

Головний спеціаліст (у соціальній  відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку)

Сектор опрацювання заяв

14

Власова Тетяна Сергіївна

Завідувач сектору

15

Докучець Алла Віталіївна

Головний спеціаліст

16

Івкова Олена Юріївна

Головний спеціаліст

17

Невмирич Наталія Олександрівна

Головний спеціаліст

18

Приньковська Юлія Володимирівна

Головний спеціаліст

19

Синицька Світлана Павлівна

Головний спеціаліст

20

Фрольонок Альона Петрівна

Головний спеціаліст (у соціальній  відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку)

21

Альохіна Вікторія Миколаївна

Провідний спеціаліст

22

Дорожкіна Олена Сергіївна

Провідний спеціаліст

23

Скачко Юлія Павлівна

Спеціаліст 1 категорії

Відділ прийому громадян

24

Свічкарьова Наталія Іванівна

Начальник відділу

25

Пересада Юлія Олександрівна

Заступник начальника відділу

26

Тищенко Наталія Вікторівна

Головний спеціаліст з прийому

27

Никифорова Уляна Миколаївна

Головний спеціаліст з прийому (у соціальній  відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку)

28

Добровольська Ольга Миколаївна

Головний спеціаліст

29

Кот Ніна Олексіївна

Головний спеціаліст

30

Соловйова Галина Михайлівна

Головний спеціаліст

31

Терещенкова Тетяна Віталіївна

Головний спеціаліст

32

Новоселець Інеса Олегівна

Головний спеціаліст (у соціальній  відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку)

33

Гулій Любов Віталіївна

Провідний спеціаліст

34

Білицька Галина Федорівна

Спеціаліст 1 категорії

35

Данильченко Тетяна Василівна

Спеціаліст 1 категорії

36

Касьянова Вікторія Василівна

Спеціаліст 1 категорії

Консультаційно-інформаційний сектор

37

Ткаченко Олена Іванівна

Завідувач сектору

38

Сушкіна Людмила Миколаївна

Головний спеціаліст, консультант-інформатор

39

Тімошенко Олена Олександрівна

Головний спеціаліст, координатор прийому

40

Головко Олена Георгіївна

Провідний спеціаліст, архіваріус

Відділ автоматизованої обробки інформації

та контролю за призначенням соціальних виплат

41

Мартиненко Світлана Володимирівна

Начальник відділу

42

Николюк Вікторія Олександрівна

Заступник начальника відділу

43

Голованова Наталія Іллівна

Головний спеціаліст

44

Гончарова Олена Іванівна

Головний спеціаліст

45

Іванова Інна Анатоліївна

Головний спеціаліст

46

Самойлович Людмила Геннадіївна

Головний спеціаліст

47

Бірюкова Наталя Василівна

Провідний спеціаліст

Сектор супроводження електронних баз

48

Луговий Максим Володимирович

Завідувач сектору

49

Колюшенко Олена Анатоліївна

Головний спеціаліст

Відділ соціального захисту ветеранів війни, інвалідів

 та осіб постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС

50

Глущенко Євгенія Вікторівна

Начальник відділу

51

Машталь Наталія Олександрівна

Заступник начальника відділу

52

Черненко Олена Миколаївна

Головний спеціаліст

53

Кравченко Тетяна Миколаївна

Провідний спеціаліст

54

Соцька Світлана Вікторівна

Провідний спеціаліст

55

Пристінська Олена Сергіївна

Спеціаліст 1 категорії (у соціальній  відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку)

Сектор з питань постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС

56

Зайцева Олена Олександрівна

Завідувач сектору

57

Локтєва Марина Вікторівна

Провідний спеціаліст

Відділ кадрово-правової роботи

58

Винник Олена Володимирівна

Начальник відділу

59

Рибалко Михайло Леонідович

Головний спеціаліст

Сектор персоналу

60

Олєйнікова Оксана Анатоліївна

Завідувач сектору

61

Березовська Маргарита Георгіївна

Головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби

Відділ діловодства та контролю

за зверненнями громадян

62

Амеліна Світлана Володимирівна

Начальник відділу(у соціальній  відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку)

63

Невара Олена Анатоліївна

Головний спеціаліст

64

Корж Ольга Євгенівна

Провідний спеціаліст

Відділ бухгалтерського обліку

65

Деніна Тетяна Володимирівна

Заступник начальника відділу

66

Кузьміна Яна Валеріївна

Головний спеціаліст, бухгалтер

67

Кириченко Тетяна Іванівна

Головний спеціаліст, бухгалтер

68

Пристинська Наталія Анатоліївна

Головний спеціаліст, бухгалтер

69

Лєдовська Олена Сергіївна

Головний спеціаліст, бухгалтер

70

Заїченко Наталія Вікторівна

Головний спеціаліст, бухгалтер (у соціальній  відпустці для догляду за дитиною до span style=/p273 досягнення нею трирічного віку)

Відділ з питань праці та

 

соціально-трудових відносин

71

Козубенко Олена Олексіївна

Начальник відділу, експерт з умов праці

72

Севідова Валентина Михайлівна

Заступник начальника відділу

Сектор соціально-трудових відносин

73

Косогова Єлизавета Миколаївна

Завідувач сектору

74

Косенко Зоя Миколаївна

Головний спеціаліст з питань використання трудових ресурсів, зайнятості та альтернативної служби

Відділ державних соціальних інспекторів

75

Плетньова Наталія Анатоліївна

Начальник відділу, головний державний соціальний інспектор

76

Приходько Дмитро Юрійович

Державний соціальний інспектор, провідний спеціаліст

77

Чернощок Роман Юрійович

Державний соціальний інспектор

Відділ персоніфікованого обліку

пільгових категорій населення

78

Удовенко Марина Сергіївна

Начальник відділу

79

Алексейцева Юлія Анатоліївна

Заступник начальника відділу

80

Киркач Тетяна Миколаївна

Головний спеціаліст

81

Кучинська Олена Павлівна

Головний спеціаліст

82

Остроушко Маріанна Сергіївна

Головний спеціаліст

83

Альохіна Ельміра Валеріївна

Головний спеціаліст (у соціальній  відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку)

84

Тимошенко Генрієта Сергіївна

Головний спеціаліст (у соціальній  відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку)

 

 

Винник Олени Володимирівни (Завантажити документи)

Начальник відділу кадрово-правової роботи

Удовенко Марини Сергіївни (Завантажити документи)

Начальник відділу персоніфікованого обліку пільгових категорій населення

Глущенко Євгенії Вікторівни (Завантажити документи)

Начальник відділу соціального захисту ветеранів війни, інвалідів та осіб постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС

Пономаренко Наталії Віталіївни (Завантажити документи)

Начальник відділу контролю за правильністю призначення та виплати пенсій

Свічкарьової Наталії Іванівни (Завантажити документи)

Начальник відділу прийому громадян

Пасічник Катерини Іванівни (Завантажити документи)

Начальник відділу опрацювання заяв та прийняття рішень

Козубенко Олени Олексіївни (Завантажити документи)

Начальник відділу з питань праці та соціально-трудових відносин

Мартиненко Світлани Володимирівни (Завантажити документи)

Начальник відділу автоматизованої обробки інформації та контролю за призначенням соціальних виплат

Ткаченко Олени Іванівни (Завантажити документи)

Завідувач консультаційно-інформаційного сектору

Плетньової Наталії Анатоліївни (Завантажити документи)

Начальник відділу державних соціальних інспекторів, головний державний соціальний інспектор

Власової Тетяни Сергіївни (Завантажити документи)

Завідувач сектору опрацювання заяв

Лугового Максима Володимировича (Завантажити документи)

Завідувач сектору супроводження електронних баз

Невари Олени Анатоліївни (Завантажити документи)

Головний спеціаліст відділу діловодства та контролю за зверненнями громадян

Корж Ольги Євгенівни (Завантажити документи)

Провідний спеціаліст відділу діловодства та контролю за зверненнями громадян

Амеліної Світлани Володимирівни (Завантажити документи)

Начальник відділу діловодства та контролю за зверненнями громадян (у соціальній відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку)

Колюшенко Олени Анатоліївни (Завантажити документи)

Головний спеціаліст сектору супроводження електронних баз

Івкової Олени Юріївни (Завантажити документи)

Головний спеціаліст сектору опрацювання заяв

Синицької Світлани Павлівни (Завантажити документи)

Головний спеціаліст сектору опрацювання заяв

Докучець Алли Віталіївни (Завантажити документи)

Головний спеціаліст сектору опрацювання заяв

Скачко Юлії Павлівни (Завантажити документи)

Спеціаліст 1 категорії сектору опрацювання заяв

Невмирич Наталії Олександрівни (Завантажити документи)

Головний спеціаліст сектору опрацювання заяв

Голованової Наталії Іллівни (Завантажити документи)

Головний спеціаліст відділу автоматизованої обробки інформації та контролю за призначенням соціальних виплат

Самойлович Людмили Геннадіївни (Завантажити документи)

Головний спеціаліст відділу автоматизованої обробки інформації та контролю за призначенням соціальних виплат

Николюк Вікторії Олександрівни (Завантажити документи)

Заступник начальника відділу автоматизованої обробки інформації та контролю за призначенням соціальних виплат

Рибалко Михайла Леонідовича (Завантажити документи)

Головний спеціаліст відділу кадрово-правової роботи

Гончарової Олени Іванівни (Завантажити документи)

Головний спеціаліст відділу автоматизованої обробки інформації та контролю за призначенням соціальних виплат

Іванової Інни Анатоліївни (Завантажити документи)

Головний спеціаліст відділу автоматизованої обробки інформації та контролю за призначенням соціальних виплат

Бірюкової Наталії Василівни   (Завантажити документи)

Провідний спеціаліст відділу автоматизованої обробки інформації та контролю за призначенням соціальних виплат

Сахно Тамари Іванівни (Завантажити документи)

Заступник начальника відділу контролю за правильністю призначення та виплати пенсій

Карамової Віри Дмитрівни (Завантажити документи)

Головний спеціаліст відділу контролю за правильністю призначення та виплати пенсій

Тимофєєвої Юлії Юріївни (Завантажити документи)

Головний спеціаліст відділу контролю за правильністю призначення та виплати пенсій

Олійник Ганни Станіславівни (Завантажити документи)

Спеціаліст 1 категорії відділу контролю за правильністю призначення та виплати пенсій

Іванченко Людмили Іванівни (Завантажити документи)

Заступник начальника відділу опрацювання заяв та прийняття рішень

Моргунової Олени Миколаївни (Завантажити документи)

Головний спеціаліст відділу опрацювання заяв та прийняття рішень

Сергієнко Євгенії Михайлівни (Завантажити документи)

Головний спеціаліст відділу опрацювання заяв та прийняття рішень

Лайкової Олени Юріївни (Завантажити документи)

Головний спеціаліст відділу опрацювання заяв та прийняття рішень

Малікової Ірини Іванівни (Завантажити документи)

Головний спеціаліст відділу опрацювання заяв та прийняття рішень

Устінової Лариси Євгенівни (Завантажити документи)

Головний спеціаліст відділу опрацювання заяв та прийняття рішень

Горборукової Світлани Олександрівни (Завантажити документи)

Головний спеціаліст відділу опрацювання заяв та прийняття рішень (у соціальній відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку)

Приньковської Юлії Володимирівни (Завантажити документи)

Головний спеціаліст відділу опрацювання заяв

Фрольонок Альони Петрівни (Завантажити документи)

Головний спеціаліст відді class= /strongГоловний спеціаліст відділу опрацювання заяв та прийняття рішеньлу опрацювання заяв (у соціальній відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку)

Алtop style=text-align: justify;a href=ьохіної Вікторії Миколаївни (Завантажити документи)

Провідний спеціаліст відділу опрацювання заяв

Дорожкіної Олени Сергіївни (Завантажити документи)

Провідний спеціаліст відділу опрацювання заяв

Пересади Юлії Олександрівни (Завантажити документи)

Заступник начальника відділу прийому громадян

Тищенко Наталії Вікторівни (Завантажити документи)

Головний спеціаліст з прийому відділу прийому громадян

Никифорова Уляна Миколаївна (Завантажити документи)

Головний спеціаліст з прийому відділу прийому громадян (у соціальній відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку)

Добровольської Ольги Миколаївни (Завантажити документи)

Головний спеціаліст відділу прийому громадян

Кот Ніни Олексіївни (Завантажити документи)

Головний спеціаліст відділу прийому громадян

Соловйової Галини Михайлівни (Завантажити документи)

Головний спеціаліст відділу прийому громадян

Терещенкової Тетяни Віталіївни (Завантажити документи)

Головний спеціаліст відділу прийому громадян

Новоселець Інесси Олегівни (Завантажити документи)

Головний спеціаліст відділу прийому громадян (у соціальній відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку)

Гулій Любові Віталіївни (Завантажити документи)

Провідний спеціаліст відділу прийому громадян

Білицької Галини Федорівни (Завантажити документи)

Спеціаліст 1 категорії відділу прийому громадян

Данильченко Тетяни Василівни (Завантажити документи)

Спеціаліст 1 категорії відділу прийому громадян

Касьянової Вікторії Василівни (Завантажити документи)

Спеціаліст 1 категорії відділу прийому громадян

Сушкіної Людмили Миколаївни (Завантажити документи)

Головний спеціаліст, консультант-інформатор

Тімошенко Олени Олександрівни (Завантажити документи)

Головний спеціаліст, координатор прийому

Головко Олени Георгіївни (Завантажити документи)

Провідний спеціаліст, архіваріус

Машталь Наталії Олександрівни (Завантажити документи)

Заступник начальника відділу соціального захисту ветеранів війни, інвалідів та осіб постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС

Черненко Олени Миколаївни (Завантажити документи)

Головний спеціаліст відділу соціального захисту ветеранів війни, інвалідів та осіб постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС

Кравченко Тетяни Миколаївни (Завантажити документи)

Провідний спеціаліст відділу соціального захисту ветеранів війни, інвалідів та осіб постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС

Соцької Світлани Вікторівни (Завантажити документи)

Провідний спеціаліст відділу соціального захисту ветеранів війни, інвалідів та осіб постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС

Пристінської Олени Сергіївни (Завантажити документи)

Спеціаліст 1 категорії відділу соціального захисту ветеранів війни, інвалідів та осіб постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС

(у соціальній відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку)

Зайцевої Олени Олександрівни (Завантажити документи)

Завідувач сектору з питань постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС

Локтєвої Марини Вікторівни (Завантажити документи)

Провідний спеціаліст сектору з питань постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС

Олєйнікової Оксани Анатоліївни (Завантажити документи)

Завідувач сектору персоналу

Березовської Маргарити Георгіївни (Завантажити документи)

Головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби

Деніної Тетяни Володимирівни (Завантажити документи)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку

Кузьміної Яни Валеріївни (Завантажити документи)

Головний спеціаліст, бухгалтер відділу бухгалтерського обліку

Кириченко Тетяни Іванівни (Завантажити документи)

Головний спеціаліст, бухгалтер відділу бухгалтерського обліку

Пристинської Наталії Анатоліївни (Завантажити документи)

Головний спеціаліст, бухгалтер відділу бухгалтерського обліку

Лєдовської Олени Сергіївни (Завантажити документи)

Головний спеціаліст, бухгалтер відділу бухгалтерського обліку

Заїченко Наталії Вікторівни (Завантажити документи)

Головний спеціаліст, бухгалтер відділу бухгалтерського обліку

(у соціальний відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку)

 Севідової Валентини Михайлівни (Завантажити документи)

Заступник начальника відділу з питань праці та соціально-трудових відносин

Косогової Єлизавети Миколаївни (Завантажити документи)

Завідувач сектору соціально трудових відносин

Косенко Зої Миколаївни (Завантажити документи)

Головний спеціаліст з питань використання трудових ресурсів, зайнятості та альтернативної служби

Приходька Дмитра Юрійовича (Завантажити документи)

Державний соціальний інспектор, провідний спеціаліст відділу державних соціальних інспекторів

Чернощока Романа Юрійовича (Завантажити документи)

Державний соціальний інспектор, відділу державних соціальних інспекторів

Алексейцевої Юлії Анатоліївни (Завантажити документи)

Заступник начальника відділу персоніфікованого обліку пільгових категорій населення

Киркач Тетяни Миколаївни (Завантажити документи)

Головний спеціаліст відділу персоніфікованого обліку пільгових категорій населення

Кучинської Олени Павлівни (Завантажити документи)

Головний спеціаліст відділу персоніфікованого обліку пільгових категорій населення

Остроушко Маріанни Сергіївни (Завантажити документи)

Головний спеціаліст відділу персоніфікованого обліку пільгових категорій населення

Альохіна Ельміра Валеріївна (Завантажити документи)

Головний спеціаліст відділу персоніфікованого обліку пільгових категорій населення

(у соціальній відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку)

Тимошенко Генрієта Сергіївна (Завантажити документи)

Головний спеціаліст відділу персоніфікованого обліку пільгових категорій населення

(у соціальній відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку)

Пономарьова Ірина Валентинівна (Завантажити документи)

Спеціаліст 1 категорії відділу прийому громадян

Гринено Світлана Володимирівна (Завантажити документи)

Спеціаліст 1 категорії відділу соціального захисту ветеранів війни, інвалідів та осіб постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС

 

 

 

 

 

 

 

Рожкової Ірини Сергіївни (Завантажити документи)

спеціаліста 1 категорії відділу прийому громадян

Лапченко Ольги Валентинівни (Завантажити документи) 

начальника відділу діловодства та контролю за зверненнями громадян

Тарновського Станіслава Віталійовича (Завантажити документи)

головного спеціаліста з охорони праці відділу з питань охорони праці та соціально-трудових відносин.

Оберемок Ганни Володимирівни (Завантажити документи)

спеціаліста 1 категорії відділу персоніфікованого обліку пільгових категорій населення.

Бакуменко Олени Юріївни (Завантажити документи)

спеціаліста 1 категорії відділу прийому громадян.

Журавльова Марина Борисівна (Завантажити документи)

спеціаліст 1 категорії відділу прийому громадян

Жигульова Марина Анатоліївна (Завантажити документи)

спеціаліст 1 категорії персоніфікованого обліку пільгових категорій населення

Шевченко Марина Юріївна (Завантажити документи) 

спеціаліст 1 категрії сектору опрацювання заяв відділу опрацювання заяв та прийняття рішень

Польська Ганна Іванівна (Завантажити документи)

спеціаліст 1 категорії відділу прийому громадян

 

Соколова Олеся Юріївна (Завантажити документи)  

Заступник начальника відділу прийому громадян

 

Архіви містять:

  1. Наказ начальника Управління «Про проведення перевірки відповідно вимог Закону України «Про очищення влади».
  2. Заяву про проведення перевірки.
  3. Декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік.

 

 

p/aЛоктєвої Марини Вікторівни a target=strongp/strong/strong/strong/ppГоловний спеціаліст відділу персоніфікованого обліку пільгових категорій населенняa target=(Завантажити документи) (Завантажити документи)Спеціаліст 1 категорії відділу соціального захисту ветеранів війни, інвалідів та осіб постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС/ap/ulstrong/p /pimages/stories/Documents/Lust/Cernoshok.rar_blankspan style=/p

Положення про відділ прийому громадян Управління праці і соціального захисту населення Слов’янської міської ради

Положення

про відділ прийому громадян

Управління соціального захисту населення 

Слов’янської міської ради

Детальніше...

Положення про відділ контролю за правильністю призначення і виплати пенсій та взаємодії з соціальними фондами

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ контролю за правильністю призначення і виплати пенсій та взаємодії з соціальними фондами

Детальніше...

Положення про сектор соціально – трудових відносин відділу з питань праці та соціально – трудових відносин

Положення про сектор з питань соціально–трудових відносин

відділу з питань праці та соціально–трудових відносин.

Управління соціального захисту населення

Слов’янської міської ради

Детальніше...

Положення про сектор з питань постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ соціального захисту ветеранів війни, інвалідів

та осіб постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС

Управління соціального захисту населення Слов’янської міської ради

Детальніше...

Положення про відділ персоніфікованого обліку пільгових категорій населення

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ персоніфікованого обліку пільгових категорій населення

Управління соціального захисту населення

Детальніше...

Положення про відділ автоматизованої обробки інформації та контролю за призначенням соціальних виплат

Положення

про відділ автоматизованої обробки інформації та контролю за призначенням соціальних виплат

Управління праці і соціального захисту населення

Слов янської міської ради

Детальніше...

Положення про відділ бухгалтерського обліку

Положення

про відділ бухгалтерського обліку

Управління соціального захисту населення

Слов’янської міської ради

Детальніше...

Положення про відділ діловодства та контролю за зверненнями громадян

Положення

про відділ діловодства та контролю за зверненнями громадян

Управління праці і соціального захисту населення

Слов’янської міської ради

Детальніше...

Положення про відділ державних соціальних інспекторів

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ державних соціальних інспекторів

Управління соціального захисту населення

Слов’янської міської ради

Детальніше...

Положення про відділ обслуговування інвалідів, ветеранів війни, праці та взаємодії з громадськими організаціями і засобами масової інформації

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ обслуговування інвалідів, ветеранів війни, праці та взаємодії з громадськими організаціями і засобами масової інформації

Управління праці і соціального захисту населення Слов’янської міської ради

Детальніше...

Положення про консультативно-інформаційний сектор відділу прийому громадян Управління праці і соціального захисту населення Слов’янської міської ради

Положення

про консультативно-інформаційний сектор відділу прийому громадян

Управління праці і соціального захисту населення Слов’янської міської ради

Детальніше...

Положення про відділ опрацювання заяв та прийняття рішень Управління соціального захисту населення Слов'янської міської ради

Положення

про відділ опрацювання заяв та прийняття рішень

Управління соціального захисту населення 

Слов'янської міської ради

Детальніше...

Положення про сектор опрацювання заяв відділу опрацювання заяв та прийняття рішень Управління соціального захисту населення Слов'янської міської ради

Положення

про сектор опрацювання заяв відділу опрацювання заяв та прийняття рішень

Управління соціального захисту населення Слов'янської міської ради

Детальніше...

НАКАЗ № 01-06/104 від 11.07.2013

НАКАЗ

01-06/104 від 11.07.2013 

Про затвердження бланку заяви про надання згоди на проведення перевірки даних про доходи

Детальніше...

Наказ № 01-06/087 від 17.06.2013

НАКАЗ

№ 01-06/087 від 17.06.2013

Про затвердження Порядку роботи громадської приймальні з надання безоплатної правової допомоги при Управлінні праці і соціального захисту населення

Детальніше...

Наказ № 01-06/086 від 17.06.2013

НАКАЗ

№ 01-06/086 від 17.06.2013

Про затвердження Положення про Приймальню громадян Управління праці і соціального захисту населення Слов'янської міської ради

Детальніше...

Наказ № 01-06/081 від 07.05.2013

НАКАЗ 

№ 01-06/081 від 07.05.2013

Про вдосконалення організації виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Детальніше...

Наказ № 01-06/078 від 01.06.2012

НАКАЗ

№ 01-06/078 від 01.06.2012

Про внесення змін до Порядків проведення конкурсу та іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в Управлінні праці і соціального захисту населення, затверджених наказом начальника УПСЗН від 18.04.2012 № 01-06/065

Детальніше...

Наказ № 01-06/065 від 18.04.2012

НАКАЗ

№ 01-06/065 від 18.04.2012

Про затвердження Порядків проведення конкурсу та іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в Управлінні праці і соціального захисту населення

Детальніше...

Наказ № 01-06/052 від 29.03.2012

НАКАЗ 

№ 01-06/052 від 29.03.2012

Про затвердження Положення про Робочу групу з перевірки правильності встановлення статусу

Детальніше...

Ulti Clocks content

Зворотній зв'язок

Телефони Поштова адреса

  Convert1

Активні користувачі

На даний момент 75 гостей на сайті
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Кнопка УПСЗН

 Додай нашу кнопку на свій ресурс!