Положення

про консультативно-інформаційний сектор відділу прийому громадян

Управління праці і соціального захисту населення Слов’янської міської ради

І. Загальні положення.

 

1.1. Консультативно-інформаційний сектор (далі сектор) входить до структурного підрозділу відділу прийому громадян Управління праці і соціального захисту населення Слов’янської міської ради, який утворюється наказом УТСЗН з метою здійснення керівництва у сфері соціального захисту та соціального забезпечення пенсіонерів, інвалідів, одиноких непрацездатних громадян, дітей-сиріт, одиноких матерів, багатодітних, сімей з дітьми, а також малозабезпечених сімей, інших соціально незахищених громадян, які потребують допомоги і соціальної підтримки з боку держави, на території Слов’янської міської ради , міста Святогірськ і міста Миколаївка, підпорядковуються першому заступнику начальника Управління

1.2. Сектору своїй діяльності керується Конституцією України і Законами України, постановами Верховної ради України і розпорядженнями Кабінету Міністрів, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, наказами Міністерства праці та соціальної політики, Головного управління праці та соціального захисту населення Донецької облдержадміністрації, Управління праці і соціального захисту населення Слов’янської міськради, а також цим положенням.

1.3. Сектор користується штампами та печатками відділу прийому громадян.

 

ІІ Структура та порядок утворення структури сектору

 

2.1. Структура сектору утворюється згідно штатного розпису за поданням начальника відділу

2.2. Сектор входить до складу відділу прийому громадян.

 

IIІ Завдання сектору

Основними завданнями сектору є:

3.1. забезпечення соціального захисту малозабезпечених громадян;

3.2. забезпечення у межах своїх повноважень дотримання законодавства про соціальний захист населення, що потребують;

3.3.надання методичної та практичної допомоги відвідувачам Приймальні громадян та кімнати прийому документів з питань надання соціальної допомоги і соціальних послуг та процедури їх призначення.

 

IV Функції сектору

Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

4.1 організовує роботу, пов'язану з вирішенням питань соціального захисту соціально незахищених громадян, інвалідам, наданням населенню усіх видів державної соціальної допомоги, субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та компенсацій;

4.2. дає роз’яснення громадянам, підприємствам, установам та організаціям всіх форм власності з питань оформлення документів для призначення соціальної допомоги, субсидії на житлово-комунальні послуги і компенсації, а також сприяє громадянам в одержанні необхідних для цього документів;

4.3. проводить роз’яснювальну роботу серед населення з питань соціального забезпечення і соціального захисту, застосування законодавства по наданню всіх видів соціальної допомоги;

4.4. забезпечує оновлення інформації з питань соціального забезпечення і соціального захисту на інформаційних стендах;

4.5. здійснює попередню та поточну реєстрацію громадян, які звертаються за наданням соціальної допомоги, безпосередньо та за телефоном;

4.6.надає заявникам допомогу при заповненні заяв на призначення всіх видів допомоги;

4.7. реєструє заявників у щоденному макеті-графіку та формує загальний макет-графік за поточний місяць, проводить аналіз звернень за наданням соціальної допомоги;

4.8. забезпечує своєчасне надання необхідних даних для складання звітності та проведення аналізу впливу заходів щодо вдосконалення технології надання соціальної допомоги громадянам;

4.9 в установлені терміни розглядає звернення громадян з питань, що належать до компетенції сектору, і вживає відповідні заходи;

4.10. проводить інвентаризацію особових справ осіб, які одержують державну допомогу

4.11. отримує та відправляє інформацію по електронній пошті;

4.12. здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

 

V. Повноваження сектору

Сектор виконує власні (самоврядні ) та делеговані повноваження:

5.1. вирішення відповідно до законодавства питань щодо надання допомоги та житлової субсидії малозабезпеченим сім’ям;

5.2. призначення або відмова в призначенні допомоги та житлової субсидії у випадках, зазначених законодавством;

5.3. одержання в установленому порядку від інших структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, документів та інших матеріалів, необхідних для надання субсидій та призначення соціальних допомог;

5.4. перевірка достовірності інформації, наданої заявником для призначення усіх видів соціальної допомоги та субсидії на житлово-комунальні послуги.

 

VI. Сектор має право:

 

6.1. Здійснювати контроль за наданням інвалідам, сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям , державних соціальних допомог та житлової субсидії відповідно до законодавства;

6.2. здійснювати контроль за дотриманням підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності встановленого порядку оформлення документів для призначення державних допомог та житлової субсидії, законодавчих та інших нормативних актів з питань соціального захисту населення;

6.3. одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, документи та інші матеріали, необхідні для надання субсидій та призначення соціальних допомог.

 

VІІ. Керівництво сектором

 

7.1. сектор очолює завідувач сектором, який призначається та звільняється з посади начальником Управління праці і соціального захисту населення за поданням начальника відділу;

7.2. завідувач сектору:

7.2.1. забезпечує надання всебічної інформаційної допомоги громадянам з питань призначення всіх видів соціальної допомоги;

7.2.2. готує щомісячно аналіз щодо звернення заявників з питань соціального захисту та складає звіт про роботу сектору;

7.2.3. розробляє Положення про сектор, номенклатуру справ сектору, план роботи, навчання та документообігу, посадові інструкції працівників сектору та контролює їх виконання;

7.2.4. здійснює керівництво сектору, несе персональну відповідальність за виконання покладених на сектор завдань;

7.2.5. несе матеріальну відповідальність за майно відділу , комп’ютерну техніку, охорону праці, виробничу санітарію, електробезпеку та пожежну безпеку;

7.2.6. взаємодіє з усіма відділами та фахівцями Управління, має право залучити на прийом фахівців відділів управління для надання відповідної інформації.

 

VІІІ. Взаємодія сектору

 

Сектор під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими відділами Управління, виконавчими органами міської ради, а також підприємствами, установами, організаціями, громадянами та їх об’єднаннями.

 

ІХ Відповідальність


На працівників сектору поширюється дії Закону України ”Про службу в органах місцевого самоврядування ”

За невиконання та неналежне виконання завдань та функцій працівники сектору несуть відповідальність передбачену чинним законодавством.

 

Х. Матеріально –фінансова основа діяльності сектору

 

10.1 Сектор утримується за рахунок коштів місцевого бюджету.

10.2 Гранична чисельність сектору затверджується наказом начальника Управління.

10.3 За зберігання товарно – матеріальних цінностей у відділі несе відповідальність завідувач сектору та кожен спеціаліст окремо.