ПОЛОЖЕННЯ

про відділ обслуговування інвалідів, ветеранів війни, праці та взаємодії з громадськими організаціями і засобами масової інформації

Управління праці і соціального захисту населення Слов’янської міської ради

І. Загальні положення.

1.1. Відділ обслуговування інвалідів, ветеранів війни, праці та взаємодії з громадськими організаціями і засобами масової інформації (далі Відділ) є структурним підрозділом Управління праці і соціального захисту населення Слов'янської міської ради, який утворюється наказом начальника УПСЗН, з метою забезпечення виконання законодавства та поліпшення соціально – побутових умов інвалідів, ветеранів війни та праці відповідно до чинного законодавства на території Слов’янської міської ради (м.Слов’янськ, м.Святогірськ, м. Миколаївка), підпорядкується заступнику начальника Управління (куратору).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, Постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента   України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства праці та соціальної політики України, наказами Головного управління праці та соціального захисту населення Донецької облдержадміністрації, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови , а також Положенням про Управління. Повинен знати Законодавство України, яке регулює порядок обробки та захист персональних даних фізичних осіб, внутрішні положення та інші розпорядчі документи УПСЗН з цих питань.

1.3.      Відділ має свою печатку та користується штампами.

ІІ. Структура та порядок утворення відділу.

2.1. Структура відділу утворюється згідно штатного розпису за поданням начальника відділу.

2.2. До складу Відділу входить сектор з питань постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС.

2.3. Сектор у своєї діяльності керується Положенням про нього, яке розробляється і затверджується наказом начальника Управління .

2.4.Сектор є підпорядкований заступнику начальника Управління (куратору) та начальнику відділу обслуговування інвалідів, ветеранів війни, праці та взаємодії з громадськими організаціями і засобами масової інформації.

 

ІІІ. Завдання відділу .

Основними завданнями відділу є: 

3.1. Соціальний захист незахищених верств населення, надання пільг та матеріальної допомоги.

3.2. Сприяння взаємодії та співпраці з недержавними громадськими організаціями

3.3. Сприяння виконавчим органам у вирішенні питань соціально-економічного розвитку території міськради;

3.4. організація роботи щодо обробки персональних даних осіб, які звернулися до УПСЗН для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації ( засобами пересування, протезно-ортопедичними виробами, ортопедичним взуттям, спеціальним одягом, меблями та оснащенням для адаптації вдома та в інших приміщеннях, спеціальних засобів для самообслуговування, орієнтації, спілкування та обміну інформації), спеціальним автотранспортом, санаторно-курортним лікуванням, надання одноразової допомоги інвалідам, виплати грошових компенсацій, тощо у базі персональних даних Централізованого банку даних з проблем інвалідності.

3.5.здійснення разом з відповідними місцевими органами державної виконавчої влади і органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями комплексних програм поліпшення обслуговування інвалідів, одиноких непрацездатних та престарілих громадян, всебічний розвиток надомних форм їх обслуговування, здійснення контролю за наданням послуг із соціального захисту.

3.6.сприяння працевлаштуванню інвалідів та здобуттю ними освіти і кваліфікації на рівні, що відповідає їхнім здібностям і можливостям.

ІУ. Функції   Відділу.

4.1. Здійснює обробку персональних даних осіб, які звернулися до УПСЗН за призначенням матеріальної допомоги, разової допомоги на поховання непрацюючих працездатних громадян, для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, виплатою всіх видів компенсацій у базі персональних даних Централізованого банку даних з проблем інвалідності в частині внесення даних про отримання компенсації на бензин, ремонт та транспортні витрати, санаторно-курортне забезпечення, встановлення квартирних телефонів інвалідам, забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, проходження реабілітації дітей-інвалідів, надання матеріальної допомоги, тощо.

4.2. Приймає заяви та інші документи, на підставі яких призначаються компенсації та допомоги, формує Централізований банк даних з проблем інвалідності , одержувачів компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів.

4.3. Організовує матеріально-побутове обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці, веде облік і видає інвалідам та ветеранам війни путівки на санаторно-курортне лікування, забезпечує інвалідів транспортними засобами та технічними та іншими засобами реабілітації в установленому порядку.

4.4. Веде облік осіб, які потребують влаштування: до будинків-інтернатів для громадян похилого віку та інвалідів, дітей-інвалідів віком до 18-ти річного віку, оформляє необхідні документи для їх влаштування до цих закладів;

4.5. Разом з відповідними державними органами і громадськими організаціями сприяє працевлаштуванню інвалідів, направляє інвалідів для навчання у навчальних закладах сфери соціального захисту населення.

4.6. Забезпечує надання матеріальної допомоги інвалідам та малозабезпеченим верствам населення.

4.7. Здійснює в установленому порядку компенсаційні виплати інвалідам різних категорій ;

4.8. Веде облік осіб, які потребують забезпечення технічними та інших засобами реабілітації;

4.9. Сприяє громадським, релігійним організаціям, благодійним фондам, окремим громадянам у наданні соціальної допомоги ветеранам, інвалідам, громадянам похилого віку;

4.10. Проводить роз'яснювальну роботу серед населення з питань соціального забезпечення і соціального захисту, широко використовуючи для цього засоби масової інформації;

4.11. В установлені терміни розглядає звернення громадян з питань, що належать до компетенції відділу, і вживає відповідних заходів;

4.12. Організовує роботу Комісії з питань надання одноразової матеріальної допомоги;

4.13. Готує документи та здійснює відшкодування витрат на проведення поховання померлих ( загиблих) осіб, що мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, інвалідів війни і учасників бойових дій в період ВВВ;

4.14.здійснює виплату разової грошової допомоги на поховання працездатних непрацюючих громадян за рахунок коштів місцевого бюджету.

4.15. Проводить інвентаризацію особових справ і особових рахунків осіб, які одержують різні види компенсацій, в установленому законодавством порядку;

4.16. Вживає заходи щодо доведення до відома населення через засоби масової інформації зміни та доповнення до законодавств України;

4.17. Бере участь в роботі Комітету доступності щодо створення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення.

4.18. Організовує роботу опікунської ради виконкому Слов’янської міської ради.

4.19.Подає в установленому порядку пропозиції опікунській раді виконкому Слов’янської міської ради щодо встановлення опіки над повнолітніми недієздатними особами та піклування над повнолітніми дієздатними особами, які за станом здоров’я потребують догляду.

4.20.Введе облік осіб, які потребують опіки та піклування, розглядає скарги на дії опікунів та піклувальників, вживає заходи щодо захисту житлових та майнових прав осіб, які перебувають під опікою чи піклуванням.

4.21. Формує пакет документів для встановлення статусу громадянам, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС для надання до Головного УПСЗН Донецької ОДА.

 

4.22. Організовує роботу з надання щорічної допомоги до Дня Перемоги.

4.23. Здійснює виплату разової грошової допомоги на поховання працездатних непрацюючих громадян.

4.24. Створює та підтримує в актуальному стані Централізований банк даних з питань інвалідності (внесення даних про отримання компенсації на бензин, ремонт та транспортні витрати, санаторно-курортне забезпечення, встановлення квартирних телефонів інвалідам, забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, проходження реабілітації дітей-інвалідів, надання матеріальної допомоги, тощо).

4.25. Виконує іншу роботу за дорученням начальника Управління.

4.26.Забезпечує виконання бюджетних асигнувань, передбачених на соціальний захист населення.

4.27. Своєчасно надає звіти до виконкому та вищих органів системи про виконану роботу;

4.28. Приймає участь в благодійних акціях та інших благодійних Заходах;

4.29. Організовує проведення безплатного капітального ремонту житлових будинків інвалідів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членів сімей загиблих військовослужбовців.

4.30.Організовує роботу Комісії по списанню спец автотранспорту, одержаного інвалідами через систему соціального захисту населення безкоштовно або на пільгових умовах.

4.31. Приймає заяви на соціальне обслуговування вдома (надання соціальних послуг) комунальною установою «Територіальний Центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Слов’янської міської ради Донецької області» та надсилає медичний висновок до ЛПЗ.

4.32. Приймає заяви та необхідний пакет документів для надання до КУ «Реабілітаційний центр дітей-інвалідів Слов’янської міської ради Донецької області» для проходження реабілітації дітей-інвалідів;

4.33. Організовує роботу та формує пакет документів для навчання інвалідів у центрах трудової, медико-соціальної і професійної реабілітації інвалідів;

4.34. Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

4.35.виконує:

4.35.1.облік осіб, постраждалих від аварії на ЧАЕС на дітей на санаторно-курортне лікування та видає путівки, згідно з чергою, відповідно до встановленого законодавством порядку.

4.36.2.роботу, пов’язану з виплатою компенсацій особам, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, на підставі Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», в межах затверджених кошторисів видатків та фактичного фінансування, формує банк даних громадян, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС;

4.37. Організовує роботу Комісії по розгляду питань, пов’язаних з соціальним захистом громадян, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС;

4.38. Проводить інвентаризацію особових справ і особових рахунків осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС в установленому законодавством порядку;

4.39. Створює та підтримує в актуальному стані базу громадян, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС;

4.40. Організовує роботу та веде облік громадян, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС та дітей, потерпілих від аварії на ЧАЕС на забезпечення санаторно-курортними путівками;

4.41.Формує особові та статусні справи громадян, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС.

4.42. Чергує у кімнаті щоденного прийому громадян за встановленим графіком.

 

V. Повноваження відділу.

 

5.Відділ виконує власні (самоврядні) та делеговані повноваження.

 

5.1.Власні:

5.1.1. Здійснювати контроль за наданням інвалідам, ветеранам війни та праці, іншим громадянам пільг, передбачених законодавством;

 

5.1.2. Перевіряти достовірність наданої громадянами інформації при зверненні.

5.1.3. Вирішення питань про надання за рахунок коштів місцевого бюджету ритуальних послуг у зв’язку з похованням самотніх громадян, ветеранів війни і праці, а також інших категорій малозабезпечених громадян.

5.1.2.Делеговані:

5.2.1. Здійснювати контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями законодавства про соціальний захист інвалідів, ветеранів війни та праці;

5.2.2. Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів виконавчого комітету міської Ради, підприємств, установ і організацій усіх форм власності інформацію, а у разі потреби - документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених завдань.

5.2.3. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів, виконавчого комітету міської ради, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян ( за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції Відділу;

5.2.4. Вносити на розгляд до виконкому проектів розпоряджень та рішень з питань, що належать до компетенції відділу;

5.2.5. Повертати виконавцям документи та вимагати їх доопрацювання у випадках порушення встановленого порядку роботи з документами;

5.2.6. Вносити пропозиції щодо зняття з контролю чи продовження строків.

5.2.7. Забезпечення здійснення передбачених законом заходів щодо поліпшення житлових і матеріально побутових умов інвалідів, ветеранів війни та праці, громадян похилого віку , які потребують обслуговування вдома або влаштування до будинків інвалідів і громадян похилого віку, у разі потреби.

5.2.8. Надання відповідно до законодавства одноразової допомоги громадянам, які постраждали від стихійного лиха.

5.2.9. вирішення відповідно до законодавства питань про надання компенсацій та пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

 

VІ. Відділ має право.

6.1.Одержувати в установленому порядку від інших підрозділів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій (незалежно від форм власності) інформацію, документи та інші необхідні матеріали, а від місцевих органів державної статистики статистичні дані, необхідні для виконання покладених на них завдань—безоплатно.

6.2. Розробляти та готувати нормативно-правові акти – рішення сесії міської ради , рішення виконкому міської ради, розпорядження міського голови та інші документи соціального захисту та фінансового характеру.

6.3. Здійснювати контроль за наданням ветеранам війни та праці, інвалідам, іншим громадянам пільг, установлених чинним законодавством.

6.4. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів міської ради, установ та організацій, об’єднань громадян ( за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції «Управління»

6.5. Подавати Словьянській міській раді та виконавчому комітету пропозиції, що належать до компетенції «Управління»

 

VІІ. Керівництво відділу.

7.1. Відділ очолює начальник, який призначається та звільняється з посади начальником Управління праці і соцзахисту населення, за поданням заступника начальника Управління (куратора).

7.2. Начальник відділу:

7.2.1.забезпечує виконання завдань, покладених на Відділ;

7.2.2. подає пропозиції начальнику Управління щодо прийняття на работу, переведення, звільнення працівників Відділу, їх заохочення або притягнення до відповідальності згідно з чинним законодавством;

7.2.3.розробляє Положення про Відділ, номенклатуру справ відділу; план роботи, навчання та документообігу, посадові інструкції працівників відділу та контролює їх виконання .

7.2.4. Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Відділ завдань;

7.2.5. Несе відповідальність за майно Відділу, комп’ютерну техніку, охорону праці, виробничу санітарію, електробезпеку та пожежну безпеку.

 

VІІІ. Взаємодія відділу 

8.1. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими відділами Управління праці і соціального захисту населення Слов’янської міської ради, виконавчими органами міської ради, а також підприємствами, установами, організаціями, громадянами та їх об’єднаннями.

 

ІХ Відповідальність 

9.1. За невиконання та неналежне виконання завдань та функцій працівники відділу несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством

9.2. Працівники структурних підрозділів Управління несуть повну відповідальність за законність здійснених операцій, правильність їх оформлення, своєчасну передачу їх у відділи для бухгалтерського обліку і контролю документів , наказів , постанов розпоряджень, а також договорів та інших матеріалів.

9.3. Несе відповідальність за збереження інформації про персональні дані громадян, які перебувають на обліку, відображеної в базі персональних даних в Централізованому банку даних з проблем інвалідності .

 

Х. Матеріально-фінансова основа діяльності відділу 

10.1.Відділ утримується за рахунок коштів місцевого бюджету.

10.2. Гранична чисельність відділу затверджується наказом начальника Управління.

10.3. За збереження товарно-матеріальних цінностей у відділі відповідальність несе начальник відділу і кожен спеціаліст персонально.