ПОЛОЖЕННЯ

про відділ контролю за правильністю призначення і виплати пенсій та взаємодії з соціальними фондами

I. Загальні положення.

 

1.1.Відділ контролю за правильністю призначення і виплати пенсій та взаємодії з соціальними фондами (далі Відділ) є структурним підрозділом Управління праці і соціального захисту населення Слов’янської міської Ради, який утворюється наказом начальника Управління з метою забезпечення виконання законодавства та здійснення контролю за наданням допомоги у сфері соціального забезпечення населення та соціального захисту пенсіонерів, які потребують допомоги і соціальної підтримки з боку держави, на території Слов’янської міської Ради ( м. Слов’янськ, м.Святогірськ, м. Миколаївка), підпорядковується заступнику начальника Управління .

1.2.Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, Постановами Верховної Ради України, Указами і розпорядженнями Президента України, Постановами Кабінету Міністрів України, Наказами Міністерства праці і соціальної політики, Головного Управління праці і соціального захисту населення, рішенням облради та розпорядженнями голови Донецької облдержадміністрації, рішеннями міської Ради та її виконавчого комітету, наказами начальника Управління праці і соціального захисту населення Слов’янської міської Ради, а також цим Положенням .

1.3.Відділ має свою печатку та користується штампами , іншими печатками.

 

II. Структура та порядок утворення структури Відділу.

2.1.Структура відділу утворюється згідно штатного розпису за поданням начальника відділу .

2.2.Структурних підрозділів відділ не має .

 

III. Завдання   Відділу .

3.1.Забезпечення у межах своїх повноважень дотримання законодавства про пенсійне забезпечення, соціальний захист населення.

3.2.Здійснення контролю за призначенням та виплатою пенсії органами ПФУ.

 

 

3.3.Сприяння встановленню статусу ветерана війни та статусу жертв нацистських переслідувань.

3.4.Взаємодія з соціальними фондами щодо соціального захисту незахищених верств населення.

3.5.Видача всіх видів пільгових посвідчень та талонів на проїзд.

3.6.Роз’яснювальна робота серед населення.

3.7.Сприяння виконавчим органам у вирішенні питань соціально-економічного розвитку на території міськради.

IV. Функції   Відділу .

4.1.Здійснює контроль за призначенням та виплатою пенсій відділом пенсійного забезпечення міськуправління Пенсійного Фонду м. Слов’янська.

4.2.Здійснює контроль за додержанням законодавства про пенсійне забезпечення, про соціальний захист населення.

4.3.Забезпечує діяльність комісій для розгляду питань , пов’язаних із встановленням статусу ветерана війни та статусу жертв нацистських переслідувань.

4.4.Видає всі види пільгових посвідчень, талонів на безкоштовний та пільговий проїзд по Україні та країнам СНГ.

4.5.Надає консультативно-правову допомогу підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності з підготовки документів для призначення пенсій, а також сприяє громадянам в одержанні документів, необхідних для призначення пенсій та допомоги.

4.6.Організує і проводить консультації, здійснює розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій з питань соціального забезпечення, вживає відповідних заходів до усунення причин, які викликають скарги.

4.7.Роз’яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу.

4.8.В установлені терміни розглядає звернення громадян з питань,   що   належать   до   компетенції відділу.

4.9.Виконує іншу роботу за дорученням начальника Управління.

4.10.Інформує населення з питань, що належать до компетенції Управління, через засоби масової інформації .

 

V. Повноваження Відділу.

5. Відділ виконує власні (самоврядні) та делеговані повноваження .

5.1.Власні (самоврядні) повноваження :

5.1.1.Забезпечення діяльності комісій для розгляду питань , пов»язаних із встановленням статусу ветерана війни та статусу жертв нацистських переслідувань .

5.2.Делеговані повноваження :

5.2.1.Здійснення контролю за призначенням та виплатою пенсій відділом пенсійного забезпечення Управління Пенсійного фонду в м. Слов»янську .

5.2.2.Здійснення контролю встановлених відповідно до законодавства розмірів і порядку виплати щомісячної допомоги громадянам , які за висновком медичних закладів потребують постійного стороннього догляду .

VI. Відділ має право:

 

6.1.Здійснювати контроль за дотриманням підприємствами , установами та організаціями всіх форм власності встановленого порядку оформлення документів ( в тому числі їх достовірності ) для призначення державних пенсій і допомоги.

6.2.Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів виконавчого комітету міської Ради, підприємств, установ і організацій усіх форм власності, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на них завдань.

6.3.Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції ”Відділу”.

6.4.Контролювати встановлення відповідно до законодавства розмірів і порядку виплати щомісячної допомоги громадянам, які за висновком медичних закладів потребують постійного стороннього догляду.

 

VII. Керівництво Відділу.

 

7.1.Відділ очолює начальник, який призначається та звільняється з посади начальником Управління праці і соцзахисту населення.

7.2.Розробляє Положення про відділ, номенклатуру справ відділу; план роботи, навчання та документообігу, посадові інструкції працівників відділу та контролює їх виконання.

7.3.Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

7.4.Визначає та погоджує посадові обов’язки спеціалістів відділу, розподіляє дільниці на обслуговування між спеціалістами.

7.5.Несе матеріальну відповідальність за майно відділу, комп’ютерну техніку, охорону праці, виробничу санітарію , електробезпеку та пожежну безпеку.

 

VIII. Взаємодія Відділу.

8.1.Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими відділами Управління праці і соціального захисту населення Слов»янської міської Ради , виконавчими органами міської Ради , а також підприємствами , установами , організаціями , громадянами та їх об»єднаннями .

 

IX. Відповідальність.

9.1.На працівників відділу поширюється дія Закону України „ Про службу в органах місцевого самоврядування”.

9.2.За невиконання та неналежне виконання завдань та функцій працівники відділу несуть відповідальність , передбачену чинним законодавством .

 

X. Матеріально-фінансова основа діяльності Відділу .

10.1.Відділ утримується за рахунок коштів місцевого бюджету .

10.2.Гранична чисельність відділу затверджується наказом УПСЗН .

10.3.За зберігання товаро-матеріальних цінностей у відділі несе відповідь начальник відділу та кожен спеціаліст окремо.