НАКАЗ

01-06/104 від 11.07.2013 

Про затвердження бланку заяви про надання згоди на проведення перевірки даних про доходи

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», враховуючи абзац 5 підпункту 1 пункту 6 Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 № 558

 

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити бланк заяви про надання згоди на проведення перевірки даних про доходи, що додається.

2. Начальнику відділу прийому громадян Свічкарьовій Н.А. забезпечити використання затвердженого бланку заяви при прийомі документів від непрацюючих фізичних осіб, які надають соціальні послуги для призначення компенсації .

3. Контроль за виконанням наказу покладаю на першого заступника начальника Управління Альохіну О.Є.

 

 

 

Начальник Управління                                                         В.В. Павленко

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ начальника Управління праці

і соціального захисту населення

Слов'янської міської ради

11.07.2013 № 01-06/104

ЗАЯВА

ПРО НАДАННЯ ЗГОДИ НА ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ

ДАНИХ ПРО ДОХОДИ

Я, _____________________________________________________________________,

що народився/лась «____»__________________19__ року, паспорт серії _____ №_______________, виданий «____» _______________ ______ року __________________________ УМВС України в _____________________, шляхом підписання цього тексту, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», надаю Управлінню праці і соціального захисту населення Слов'янської міської ради згоду на проведення перевірки даних про мої доходи з використанням відомостей Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, з метою призначення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, відповідно до Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 № 558.

 

 

«___»___________ _____ року   ________________ (___________________________)

(підпис)                         (прізвище та ініціали)

 

«Особу та підпис _____________________________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові працівника)

достовірність заповнення інформації, зазначеної у заяві про надання згоди на проведення перевірки даних про доходи, перевірено.

 

Відповідальна особа: ________________   ___________( _________________)

(підпис)               (прізвище та ініціали)

М.П. 

Начальник Управління                                                                   В.В. Павленко