НАКАЗ

№ 01-06/086 від 17.06.2013

Про затвердження Положення про Приймальню громадян Управління праці і соціального захисту населення Слов'янської міської ради

З метою удосконалення Єдиної технології прийому громадян, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги в Управлінні праці і соціального захисту населення, а також підвищення ефективності системи надання громадянам територіальної громади Слов'янської міської ради соціальної підтримки за принципом «Єдиного вікна», відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України від 14.03.2012р. № 137 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо надання громадянам соціальної підтримки за принципом «єдиного вікна» та виїзної роботи «мобільного соціального офісу»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Приймальню громадян Управління праці і соціального захисту населення Слов'янської міської ради, що додається.

2. Результати роботи Приймальні громадян врахувати щомісячно при преміюванні працівників УПСЗН.

3.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Перший заступник

начальника Управління О.Є. Альохіна


 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ першого заступника

начальника Управління праці і

соціального захисту населення

Слов'янської міської ради

17.06.2013 № 01-06/086

Положення

про Приймальню громадян

Управління праці і соціального захисту населення

Слов’янської міської ради

І.Загальні положення

1.1. Приймальня громадян (далі – Приймальня) Управління праці і соціального захисту населення Слов’янської міської ради (далі –Управління) створюється, з метою спрощення процедури одержання необхідної інформації громадянам щодо напрямків роботи Управління, забезпечення зручних умов для прийому громадян з питання соціального захисту населення в приміщенні Управління, створення єдиного механізму надання різних видів соціальних послуг та надання первинної правової допомоги громадянам , які звернулися за соціальною підтримкою, за принципом «єдиного вікна».

1.2. Основною метою діяльності Приймальні є сприяння забезпеченню захисту конституційних прав, свобод та інтересів громадян, які потребують соціальної підтримки, належної реалізації Закону України “Про звернення громадян ”.

1.3. Приймальня утворюється наказом начальника Управління.

1.4. Приймальня у своєї діяльності керується Положенням про неї, яке розробляється і затверджується наказом начальника Управління.

1.5. Приймальня створюється в межах чисельності працівників Управляння, шляхом залучення фахівців різних структурних підрозділів Управління до роботи за окремим графіком.

ІІ. Структура Приймальні

До складу Приймальні входять:

- консультаційно – інформаційний сектор відділу прийому громадян;

- кімната щоденного прийому громадян;

- кімната прийому документів;

- мобільний прийомний пункт;

- громадська приймальня з надання безоплатної первинної правової допомоги;

- консультаційна телефонна лінія.

ІІІ. Організація роботи Приймальні

3.1.Роботу Приймальні організує та контролює заступник начальника Управління, призначений наказом начальника Управління.

3.2. Прийом осіб у Приймальні проводиться постійно в установлені дні та години.

3.3.Прийом громадян здійснюється в день звернення або за попереднім записом та формується згідно макету – графіку прийому громадян на поточний місяць. У макеті – графіку зазначається дата прийому, прізвище спеціаліста, номер робочого місця, прізвище, ім’я, по батькові заявника, його адреса, номер особової справи

Попередній запис на прийом здійснюється при безпосередньому зверненні заявника у приміщенні Управління або телефоном.

Заявнику надається талон – направлення де зазначається: номер талону, робоче місце спеціаліста, дата та час відвідування , прізвище, ім’я, по батькові заявника.

Питання, з якими звертається громадянин, по змозі, розв’язуються під час приймання у день їх звернення з урахуванням роботи Приймальні.

3.4. Порушення графіку прийому громадян недопустимо.

3.5. У Приймальні працюють:

3.5.1.Спеціаліст , консультант - інформатор консультаційно – інформаційного сектору відділу прийому громадян, який надає відвідувачам приймальні попередню інформацію з питань надання соціальної допомоги та процедури їх призначення (хто має право на призначення допомоги, які документи необхідно подати, куди потрібно звернутися з того чи іншого питання, в які години працює приймальна, де одержати певну довідку, консультацію та інше), надає інформацію про стан розгляду раніше поданої заяви, видає бланки документів, які необхідно заповнити для звернення за соціальною підтримкою.

Графік роботи з 8-00 до 17- 00 годину.

3.5.2. Спеціаліст, координатор прийому консультаційно – інформаційного сектору відділу прийому громадян, який відповідає за організацію прийому відвідувачів приймальні громадян. Веде щоденний графік прийому відвідувачів. Передає особові справи з призначення всіх видів соціальної допомоги, пільг та компенсацій до відповідних підрозділів, які приймають рішення стосовно надання соціальної підтримки.

Графік роботи з 8-00 до 17- 00 годину.

3.5.3. Чергові – спеціалісти, які беруть участь у чергуванні у кімнаті щоденного прийому громадян: проводять попередній запис відвідувачів на прийом; видають у разі потреби відвідувачам талон – направлення; заповнюють графік – макет; здійснюють контроль за порядком у приміщенні Приймальні, дотримання норм санітарної, протипожежної безпеки та охорони праці.

Спеціалісти усіх структурних підрозділів Управління чергують за окремим графіком, затвердженим наказом начальника Управління.

Відповідальний за складання графіку – завідувач консультаційно – інформаційного сектору відділу прийому громадян.

Графік роботи чергових з 7-30 до 17.15 години.

Черговим забороняється залишати кімнату щоденного прийому громадян та відлучатися у справах всім одночасно.

3.6.Несвоєчасний початок прийому громадян та його припинення раніше встановленого часу без поважних причин неприпустимі.

3.7. Прийом громадян у мобільному прийомному пункті, Громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги та робота консультаційної телефонної лінії проводиться за окремим графіком, затвердженим наказом начальника Управління.

3.8.Особа, яка звернулася до Приймальні, має право на оскарження дій працівника Приймальні у заступника начальника Управління, відповідального за роботу Приймальні. Заступник начальника розглядає скаргу на дії працівника Приймальні та вживає відповідних заходів до усунення порушень або причини конфлікту.

ІV. Функції Приймальні

4.1. У консультаційно - інформаційному пункті щоденно працює спеціаліст, консультант – інформатор консультаційно – інформаційного сектору відділу прийому громадян, який:

- зустрічає відвідувачів;

- здійснює особистий прийом громадян;

- роз’яснює чинне законодавство з питань соціального захисту;

- надає індивідуальні консультації;

- вживає заходів щодо усунення чинників, що викликають скарги;

- узагальнює роботу Приймальні;

- надає за допомогою ПК відомості відвідувачам про стан розгляду та опрацювання поданих ними заяв;

- інформує громадян про порядок роботи всього Управління, окремих відділів та спеціалістів відділів;

- залучає до вирішення питання заявників начальників відділів та спеціалістів;

- інформує заявників про те, які служби спроможні вирішити його питання;

- організує роботу чергових спеціалістів у кімнаті щоденного прийому громадян та контролює виконання обов’язків;

- співпрацює з організаціями міста

4.2. Координатор прийому консультаційно – інформаційного сектору відділу прийому громадян (завідувач сектору):

- складає графіки прийому громадян спеціалістами Управління;

- відповідає за організацію прийому громадян у кімнаті прийому документів за попереднім записом або в день звернення;

- координує прийом громадян спеціалістами відділу прийому громадян;

- веде щоденний графік прийому відвідувачів;

- проводить попереднє обчислення сукупного доходу для визначення права на одержання адресної допомоги, надає консультації.

- відповідає за прийом громадян у м. Святогірськ та м. Миколаївка за графіком.

4.3. У кімнаті щоденного прийому громадян здійснює прийом громадян керівництво Управління у визначені дні , та щоденно чергують спеціалісти відділів Управління, які :

- здійснюють попередній запис у макеті – графіку прийому громадян при особистому їх зверненні та видають талони – направлення на прийом до спеціалістів всіх відділів;

- здійснюють запис на прийом до спеціалістів телефоном;

- надають допомогу у заповненні бланків документів, необхідних для одержання усіх видів соціальних допомог;

- видають відповіді на письмові звернення громадян;

- видають повідомлення про призначення усіх видів соціальних допомог;

- приймають заяви з питань, не пов’язаних з призначенням та виплатою допомог, та видають повідомлення про призначення (не призначення) усіх видів соціальних допомог та консультацій;

- ведуть роз’яснювальну роботу серед відвідувачів з питань соціального захисту;

- надають індивідуальні консультації з питань соціального захисту;

- підтримують громадський порядок в приміщенні Управління;

- усувають чинники, що спричиняють скарги.

4.4. У мобільному прийомному пункті за окремими графіками спеціалісти різних відділів Управління здійснюють прийом громадян за місцем їх проживання у м. Миколаївка та м. Святогірськ, м. Слов’янськ (віддалені райони), які:

- надають допомогу в оформленні заяви та приймають документи на призначення усіх видів державних соціальних допомог, компенсаційних виплат та пільг за єдиною заявою;

- надають індивідуальні консультації конкретній сім’ї чи особі про умови та можливість отримання соціальної допомоги, компенсаційних виплат, пільг тощо;

- видають повідомлення про призначення усіх видів державних допомог;

- приймають документи від громадян, які потребують додаткової соціальної підтримки на надання матеріальної допомоги, забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей – інвалідів;

- інші послуги, що відносяться до компетенції Управління.

4.5.У громадській приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги спеціалісти відділу кадрово –правової допомоги :

- надають правову інформацію;

- надають консультації і роз’ясненя з правових питань;

- складають заяви, скарги та інші документи правового характеру (крім документів процесуального характеру);

- надають допомогу в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

Громадська приймальня з надання безоплатної первинної правової допомоги діє на підставі положення, затвердженого наказом начальника Управління .

4.6.На консультаційній телефонній лінії спеціалісти Управління:

- вирішують індивідуальні запити громадян;

- пояснюють чинне законодавство та порядок призначення усіх видів державної соціальної допомоги, компенсаційних виплат та пільг, інших видів соціального захисту;

- здійснюють попередній запис громадян на прийом телефоном.

4.7. Кожен структурний підрозділ Приймальні обслуговує чітко визначені напрями роботи.

V. Відповідальність працівників Приймальні

5.1.Працівникі Приймальні згідно із законодавством відповідальні:

- за якість та повноту наданої допомоги;

- за схоронність документів, які стосуються діяльності Приймальні;

- за нерозголошення конфіденційної інформації про осіб, що стала їм відома під час надання допомоги;

- за іншу інформацію з питаннь соціального захисту та безпечної життєдіяльності.

5.2. Результати діяльності Приймальні оформляються щомісячним звітом, який подається заступнику начальника Управління, відповідальному за організацію та контроль роботи Приймальні.

Перший заступник

начальника Управління О.Є. Альохіна