НАКАЗ

№ 01-06/078 від 01.06.2012

Про внесення змін до Порядків проведення конкурсу та іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в Управлінні праці і соціального захисту населення, затверджених наказом начальника УПСЗН від 18.04.2012 № 01-06/065

Враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 23.05.2012 № 412 „ Про внесення змін до деяких Постанов Кабінету Міністрів України”

НАКАЗУЮ:

  1. Внести зміни до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в Управлінні праці і соціального захисту населення, затвердженого наказом начальника УПСЗН від 18.04.2012 № 01-06/065:

1) абзаци восьмий і дев’ятий пункту 12 виключити;

2) пункт 29 доповнити абзацом такого змісту:

“Протягом трьох днів з дати одержання повідомлення про результати конкурсу кандидат надає письмову згоду на проведення спеціальної перевірки та медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою МОЗ.”;

3) пункт 30 доповнити абзацом такого змісту:

“Рішення про призначення на посаду посадової особи місцевого самоврядування Управління приймається начальником Управління за результатами спеціальної перевірки, які оформлюється відповідною довідкою за підписом начальника відділу кадрово –правової роботи.”

  1. Внести зміни до Порядку проведення іспиту на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в Управлінні праці і соціального захисту населення, затвердженого наказом начальника УПСЗН від 18.04.2012 № 01-06/065

1) у пункті 4.3 розділу ІV Оцінювання та підбиття підсумків іспиту слова „в екзаменаційному білеті” замінити словами „в екзаменаційній відомості”.

  1. Відділу кадрово –правової роботи (Разводовська) здійснювати організаційне забезпечення роботи конкурсної комісії відповідно до внесених змін до Порядків.
  2. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника начальника Управління Альохіну О.Є.

 

Начальник Управління                                                                                          З.А. Амеліна