НАКАЗ 

№ 01-06/052 від 29.03.2012

Про затвердження Положення про Робочу групу з перевірки правильності встановлення статусу

На виконання протокольного доручення Кабінету Міністрів України № 10 від 13.02.2012 в частині встановлення статусу, відповідно до Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, „Про жертви нацистських переслідувань” та листа ГУПСЗН від 16.03.2012 № 07/07-0207 (вх. № 14-03/1359 від 16.03.2012) , враховуючи наказ начальника УПСЗН від 20.03.2012 № 01-06/048 „Про створення робочої групи з перевірки правильності встановлення статусу”, -

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Положення про Робочу групу з перевірки правильності встановлення статусу (додається).

2. Робочий групі з перевірки правильності встановлення статусу в своїй роботі керуватися зазначеним Положенням.

3. Наказ оголосити посадовим особам Управління на нараді з питань підвищення кваліфікації, а членам Робочої групи з перевірки правильності встановлення статусу під підпис.

4. Контроль за виконанням наказу даного наказу покласти на заступника начальника Управління, голову Робочої групи Кошову Л.Г.

 

 

 

Начальник Управління                                                                                    З.А. Амеліна

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ начальника УПСЗН

29.03.2012 № 01-06/052

 

 

Положення

про Робочу групу з перевірки правильності встановлення статусу

  1. Робочу групу з перевірки правильності встановлення статусу (далі- Робоча група) створено в Управлінні праці і соціального захисту населення Слов”янської міської ради (далі – Управління) на виконання протокольного доручення Кабінету Міністрів України № 10 від 13.02.2012 в частині перевірки підстав встановлення статусу, відповідно до Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту ” № 3551-ХІІ від 22.10. 1993, „Про жертви нацистських переслідувань” № 1584-ІІІ від 23.03.2000 та „Про соціальний захист дітей війни” № 2195 –ІV від 18.11.2004.
  2. У своїй роботі Робоча група керується Законами України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” № 3551-ХІІ від 22.10. 1993, „Про жертви нациських переслідувань” № 1584-ІІІ від 23.03.2000 та „Про соціальний захист дітей війни” № 2195 –ІV від 18.11.2004, іншими Законами України, Указами, розпорядженнями Презедента України, постановами Верховної Ради України, постановами Кабітету Міністрів України, нормативно – правовими актами Міністерства соціальної політики України та інших центральних орагнів виконавчої влади Головного Управління праці та соціального захисту населення Донецької ОДА та цим Положенням.
  3. Основним завданням Робочої групи є :

- перевірка підстав, правомірності, правильності встановлення статусів особам, які користуються пільгами за Законами України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” № 3551-ХІІ від 22.10. 1993, „Про жертви нацистських переслідувань” № 1584-ІІІ від 23.03.2000 та „Про соціальний захист дітей війни” № 2195 –ІV від 18.11.2004 та наявність первинних документів.

  1. Робоча група відповідно до покладених на неї завань:

-         перевіряє підстави, правомірність та правильність встановлених органами соціального захисту населення та силовими структурами статусів особам, які користуються пільгами за Законами України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” № 3551-ХІІ від 22.10. 1993, „Про жертви нацистських переслідувань” № 1584-ІІІ від 23.03.2000 та „Про соціальний захист дітей війни” № 2195 –ІV від 18.11.2004;

-         в разі необхідності з”ясування підстав встановлення статусу, запрошує на співбесіду осіб, стосовно яких здійснено перевірку щодо підстав, правомірності та правильності встановлення статусу та роз”яснює право на доповнення наявних, новими первинними документами, оскарження прийнятого рішення до вищих органів виконавчої та судової влади;

-         надає відповіді на запитання, що виникли під час розгляду документів у особи, у відношенні якої здійснено перевірку.

  1. Робоча група має право :

- перевіряти підстави, правомірність та правильність встановлених органами соціального захисту населення та силовими структурами статусів особам, які користуються пільгами за Законами України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” № 3551-ХІІ від 22.10. 1993, „Про жертви нацистських переслідувань” № 1584-ІІІ від 23.03.2000 та „Про соціальний захист дітей війни” № 2195 –ІV від 18.11.2004;

- досліджувати первинні документи, на підставі яких встановлено органами соціального захисту населення та силовими структурами статус особам, які користуються пільгами за Законами України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” № 3551-ХІІ від 22.10. 1993, „Про жертви нацистських переслідувань” № 1584-ІІІ від 23.03.2000 та „Про соціальний захист дітей війни” № 2195 –ІV від 18.11.2004;

- готувати та надсилати до підприємств, установ та організацій всіх рівнів запити, щодо перевірки та підтвердження фактів, що дають право на встановлення відповідного статусу особам, які користуються пільгами за Законами України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” № 3551-ХІІ від 22.10. 1993, „Про жертви нацистських переслідувань” № 1584-ІІІ від 23.03.2000 та „Про соціальний захист дітей війни” № 2195 –ІV від 18.11.2004, з власної ініціативи та за письмовимим заявами осіб, відносно яких здійснюється перевірка;

- вилучати пільгові посвідчення у осіб, які користуються пільгами за Законами України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” № 3551-ХІІ від 22.10. 1993, „Про жертви нациських переслідувань” № 1584-ІІІ від 23.03.2000 та „Про соціальний захист дітей війни” № 2195 –ІV від 18.11.2004, у період проведення перевірки при відсутності первинних документів та у разі не підтвердження фактів, що дають право на встановлення відповідного статусу, керуючись Положенням про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.1994 № 302.;

- для відповідного реагування надсилати повідомлення комунальним підприємствам – постачальникам послуг, відділу з призначення пенсій Управління Пенсійного фонду України та силовим структурам про прийняте Робочою групою рішення, щодо зміни або скасування відповідного статусу особі, стосовно, якої здійснювалася перевірка;

- надсилати письмове повідомлення про прийняте рішення за результатами перевірки особі, стасовно якої таку перевірку здійснено;

- видавати особам, у відношенні, яких здійснено перевірку підстав, правомірності та правильності встановленого статусу, копію протоколу, завірену секретарем Робочої групи, на їх письмове звернення.

6.   Рішення Робочої групи з питань, що належать до її компетенції, є обов’язковими для виконання.

7    .Склад Робочої групи формується з працівників Управління, задіяних у процесі встановлення статусів та реалізації пільг та затверджується наказом начальника Управління.

8.   Формою роботи Робочої групи є засідання, які проводяться в міру потреби за рішенням голови Робочої групи у приміщенні Управління праці і соціального захисту населення Слов'янської міської ради (вул. Г.Батюка, 40 у м. Слов’янськ).

9. Засідання Робочої групи вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше половини членів Робочої групи.

10.Рішення Робочої групи приймається після дослідження наявних та додатково наданих первинних документів, без присутності особи, щодо якої здійснюється перевірка підстав встановлення статусу та оформлюється протоколом, який підписується всіма членами Робочої групи, присутніми на засіданні. Форма протоколу затверджується на першому засіданні робочої групи.

В разі надходження письмового клопотання про участь у засіданні Робочої групи від особи , стосовно якої здійснюється перевірка, вона (особа) запрошується на засіданні Робочої групи при розгляді документів та прийнятті рішення.

11. Голова Робочої групи:

11.1. Здійснює контроль за виконанням Положення про Робочу групу з перевірки правильності встановлення статусу.

11.2. Організує надання звітністі за встановленими формами до вищих органів системи про результати роботи.

 

 

 

Заступник

начальника Управління                                                                             Л.Г.Кошова