ВИРОБНИЧИЙ ТРАВМАТИЗМ

по м. СЛОВ’ЯНСЬКУ

за 3 квартал 2017 року


№№

п/п

Найменування підприємств

2017

рік

1.

Донбаський державний педагогічний університет

1

2

Донецький науково-дослідний інститут судових експертиз 

1

ВСЬОГО:

2016 рік: 10 нещасних випадків (10 постраждалих), 1 смертельний (1 пост).

І квартал 2017 року: 7 нещасних випадків (7постраждалих ).

2 квартал 2017 року:4 нещасних випадки(4 постраждалих).

3 квартал 2017 року:2 нещасних випадки (2 постраждалих)

9 місяців2017року:13нещасних випадків(13 постраждалих)