Про проведення засідання міської ради з питань

безпечної життєдіяльності населення, що відбулося 06.02.2018 в м.Слов’янськ

Керівник засідання: заступник міського голови – Воропаєв Віктор Миколайович

Присутні: члени міської ради з питань безпечної життєдіяльності населення.

Запрошені: керівники та посадові особи підприємств, установ та організацій, представники засобів масової інформації

На засідання було розглянуто наступні питання:

1. Про стан та заходи профілактики виробничого травматизму і професійних захворювань на підприємствах міста за 2017 рік.

2. Про стан забезпечення протипожежного захисту та техногенної безпеки    об’єктів освіти.

Про стан забезпечення протипожежного захисту та техногенної безпеки закладів охорони здоров’я зі стаціонаром, підпорядкованих відділу охорони здоров’я Слов’янської міської ради

3. Про стан та заходи щодо профілактики травматизму невиробничого характеру на території Слов'янської міської ради за 2017 рік.

4. План роботи міської ради з питань безпечної життєдіяльності населення на 2018 рік.

1. Після обговорення питання «Про стан та заходи профілактики виробничого травматизму і професійних захворювань на підприємствах міста за 2017рік, міська рада визначила наступне:

За 2017 рік на підприємствах міста зареєстровано 16 страхових нещасних випадків (13 постраждалих), ( КЛПЗ «Пологовий будинок», ПАТ «Слов'янський машинобудівний завод», Слов'янська міська рада, КП «Словміськводоканал» – 3 випадки, КЛПЗ «Міська клінічна лікарня»- 3 випадки, КЛПЗ «Міська лікарня №1» - 2 випадки, КЛПУ «Станція швидкої медичної допомоги», ПП «Слав-Транс», Донбаський державний педагогічний університет, Донецький науково-дослідний інститут судових експертиз Слов’янська ЗОШ інтернат №23).

За   2016 рік зареєстровано 10 нещасних випадків ( 10 постраждалих). В порівнянні з 2016 в 2017 році збільшилася кількість нещасних випадків, на 63 % ( більше на 6 ).

В результаті нещасних випадків працівники одержали травми: рук, ніг – 81 % (1);, плеча, тулуба -19 % (3).

Основні види подій, які привели до нещасних випадків: падіння потерпілого під час пересування – 38,5 % (6); падіння потерпілого з висоти – 12,5 % (2), падіння потерпілого 6 % (1), пошкодження в результаті контакту з твариною – 12,5 % (2), травма, заподіяна іншою особою -6 % ( 1 ), дорожньо-транспортна подія 12,5 % (2), дія рухомих деталей що обертаються та розлітаються – 6% (1), інші види – 6 % (1).

Причини, які привели до нещасних випадків виробничого характеру: технічні – 13 %(2), організаційні – 37 % (6), психофізіологічні (інші) – 50 % (8).

Постраждало жінок – 11, чоловіків-5. По віку: 16 постраждалих - це люди від 18 до 60 (55) років.

Всі потерпілі пропрацювали понад 5 років (16 чол). У денний час постраждали 13, в нічний – 3.

Враховуючи вищевказане, з метою поліпшення стану охорони праці та заходів щодо профілактики виробничого травматизму та профзахворювань на підприємствах міста, міська рада

Вирішила:  

1.Інформацію про стан та заходи профілактики виробничого травматизму і професійних захворювань на підприємствах міста за 2017 рік прийняти до відома.          

2. Керівникам підприємств:

2.1. Проводити ретельний аналіз стану та причин нещасних випадків на виробництві і профзахворювань, вжити відповідні заходи щодо забезпечення безпечних умов праці. Розробляти і виконувати заходи щодо запобігання нещасним випадкам на виробництві.

2.2. Проводити аналіз стану забезпеченості засобами колективного і індивідуального захисту від небезпечних факторів виробничого середовища відповідно до галузевих нормативів, з урахуванням календарних термінів носіння. Результати аналізу повідомляти працівникам підприємства і Управлінню соціального захисту населення Слов'янської міськради.

2.3. При проведенні інструктажів з питань охорони праці з працівниками звертати особливу увагу на дотримання ними заходів особистої безпеки.

2.4. Залучати профспілкові комітети або уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці для здійснення громадського контролю за дотриманням законодавства з охорони праці. Удосконалити оперативний (адміністративно-громадський контроль) за організацією робіт з охорони праці.

2.5. Забезпечити своєчасне проведення за рахунок коштів підприємства попередніх і періодичних медичних оглядів працівників, навчання і перевірку знань з питань охорони праці.

2.6. Інформувати працівника при прийомі на роботу про наявність шкідливих і небезпечних виробничих факторів, про зміни умов праці в процесі виконання трудового договору, про пільги і компенсації передбачених на робочих місцях.

2.7. Розробити комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці і виробничого середовища, запобіганню випадкам виробничого травматизму і передбачити забезпечення працівників соціальними гарантіями з охорони праці на поточний рік в колективному договорі.

2.8. Дотримувати терміни проведення атестації робочих місць за умовами праці, з метою визначення пільг і компенсацій працівникам за роботу у важких і шкідливих умовах праці.

В цілях попередження професійних захворювань виконати в повному обсязі заходи щодо поліпшення умов праці за підсумками атестації робочих місць за умовами праці.

Забезпечити своєчасне і правомірне надання працівникам пільг і компенсацій за шкідливі і небезпечні умови праці.

2.9. Щокварталу надавати інформацію в міську раду з питань безпечної життєдіяльності населення про виконання міських першочергових заходів поліпшення стану безпеки, гігієна праці і виробничого середовища, затверджених рішенням виконкому № 56 від 24.01.2018 в строк до 05 числа місяця, наступного за звітним.

2.10. Рекомендувати проведення огляду з охорони праці за підсумками роботи за 2017 рік на підприємствах у березні - квітні 2018 року та надати інформацію до УСЗН до 01.04.2018

Умовами огляду, передбачити:

- кількість призових місць і розміри грошових винагород структурним підрозділам (бригадам, ділянкам, цехам, виробництвам тощо) і окремим робітникам із зазначенням мінімального розміру винагороди;

- заходи морального заохочення робітників (грамоти, дипломи, вимпели, тощо);

- цінні подарунки.

2.11.Інформацію про проведення огляду з охорони праці на підприємстві надати до 01.04.2018 до Управління соціального захисту населення за адресою: вул. Г. Батюка, 40, кабінет 10.

 

2. Після обговорення питання «Про стан забезпечення протипожежного захисту та техногенної безпеки об’єктів освіти», міська рада визначає наступне:

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2017 року № 643-р «Деякі питання державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки» інспекторським складом 6-ДПРЗ ГУ ДСНС України у Донецькій області проведено перевірку стану пожежної та техногенної безпеки закладів освіти. На сьогоднішній день перевірені наступні заклади освіти, та виявлені чисельні порушення законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки: ЗОШ І-ІІІ ст. № 1, 4,5,6,7,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,20 Слов’янський навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» № 1 , Слов’янський навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» № 1, Слов’янський педагогічний ліцей , Комунальні заклади "Дошкільні навчальні заклади» №1,2,3,4,6,8,11,15,16,18,20,24,25,28,30,33,37,43,44,54,55,56,66,70.

Після обговорення питання «Про стан забезпечення протипожежного захисту та техногенної безпеки закладів охорони здоров’я зі стаціонаром, підпорядкованих відділу охорони здоров’я Слов’янської міської ради», міська рада визначає наступне:

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2017 року № 643-р «Деякі питання державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки» інспекторським складом 6-ДПРЗ ГУ ДСНС України у Донецькій області проведено перевірку стану пожежної та техногенної безпеки закладів охорони здоров’я. На сьогоднішній день перевірені наступні заклади охорони здоров’я, та виявлені чисельні порушення законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки: КЛПЗ «Міська клінічна лікарня м. Слов’янськ», КЛПЗ «Міська дитяча лікарня»,КЛПЗ «Пологовий будинок», КЛПЗ «Міська дитяча лікарня».

3. Після обговорення питання «Про стан та заходи щодо профілактики травматизму невиробничого характеру на території Слов'янської міської ради за 2017 рік.» міська рада визначає наступне:

Загальний травматизм невиробничого характеру на території Слов'янської міської ради за   2017 рік за даними медстатистики склав 11926 випадків (за даними лікарні смертельних - 61, морг даних не дає).

За 2016 за даними медстатистики склав 11567 випадків, збільшилося в 2017 на 359 випадків, в порівнянні з 2016.

Серед травм 75,6 % від загальної чисельності займають випадкові падіння – 8752 випадки. (11567 за 2016).

Інші причини невиробничого травматизму:

випадкова дія неживих механічних сил   1215   випадків ( 1435 випадків)

дія живих механічних сил   750 ( 774)

випадкове утоплення - 3 ( 1 )

інші нещасні випадки із загрозою дихання   4 (2)

нещасні випадки унаслідок дії інших і не уточнених чинників   32 (96)

напади з метою вбивства   414   ( 298 ).

дії передбачаються законом і військовими операціями - (0)

пошкодження з невизначеними намірами   44 ( 31 )

умисне самоушкодження – 25 ( 7 )

нещасні випадки пов'язані з природними чинниками –   68 (23)

отруєння, заподіяні отруйними тваринами і рослинами, –   3 (3)

випадки пов'язані з вогнем, жаром, димом і гарячими речовинами – 68 (105)

випадки пов'язані з дією електричного струму – 3 (7)

віддалені наслідки зовнішніх причин захворюваності і смертності   339 ( 353)

Питома вага дитячого травматизму (з дітьми у віці до 14 років) в загальному травматизмі склала   16 %, 1914 випадки. ( 1739 випадків за 2016), більш ніж в 2016 на 175 випадків.

 

За 5 показниками дитячий травматизм збільшився – це транспортні випадки на 3,   випадкові падіння на 145, дія живих механічних сил на 13, напад з метою нанесення ушкоджень на 11 , віддалені наслідки захворюваності на 3.

Показники, по яким знижено дитячий травматизм: дія неживих механічних сил на 27 випадків; спричинені жаром та гарячими речовинами на 10, отруєння спричинені отруйними рослинами на 2, випадки пов’язані з дією природних факторів на 1, випадкові отруєння на 2, вплив перенапруження на 1, унаслідок дії інших і не уточнених чинників на 6, пошкодження з невизначеними намірами на 1.

 

Велика робота з метою зниження дитячого травматизму проводиться в установах освіти. У 2017 році проведені лекції на теми «Кидай палити – вибирай здоров'я», «Перехід дороги». На класних заняттях розглядалися такі питання: «Поведінка в місцях масового перебування людей», «Безпечні умови використання газових приладів», «Увага - сказ», «П’яний водій – злочинець» Проведений місячник з дотримання правил дорожнього руху, оформлений стенд, розміщена агітаційна інформація. Протягом року у всіх школах викладається предмет «Безпечна життєдіяльність».

Щорічно проводяться заходи по організації дозвілля дітей і молоді у вільний від навчання час спортивного і культурного напрямів, націлених на пропаганду здорового і безпечного способу життя.

Для профілактики травматизму в побуті у всіх учбових закладах (школах, ліцеях, технікумах) по профілактиці травматизму на воді, проведені бесіди: «Обережно на воді», «Дотримання безпеки допоможе зберегти здоров'я». Перед учнями виступили працівники поліції, пожежної охорони, медичні працівники, вчителі.

Головною метою державної політики з питання безпеки життєдіяльності є формування у людини правильної соціальної позиції для власної безпеки і безпеки тих, що його оточують, адекватного мислення і мотивації безпечної поведінки, фундаментальних знань, умінь і навиків запобігання виникненню ризиків для життя і здоров'я в різноманітних життєвих ситуаціях.

У м. Слов'янськ проводиться низка заходів, направлених на реалізацію державної політики в сфері профілактики невиробничого травматизму, у тому числі і дитячого травматизму:

- на засіданнях міської ради з питання безпечної життєдіяльності населення постійно розглядаються питання профілактики травматизму невиробничого характеру, у тому числі і дитячого;

- розроблені Першочергові заходи профілактики травматизму невиробничого характеру на 2018-2022 років, та подані на розгляд до Слов'янської міської ради, В них включені заходи пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху, запобігання дитячому травматизму.

- велику інформаційно-роз'яснювальну роботу з попередження травматизму невиробничого характеру проводять працівники органів внутрішніх справ, державного пожежного нагляду, працівники МНС, фахівці держпродспоживслужби, міського наркологічного диспансеру, центру здоров'я і інші.;

Підприємства, організації, установи міста всіх форм власності взяли участь в Тижні охорони праці на території Слов'янської міської ради, присвяченому Всесвітньому дню охорони праці, реалізували власні заходи з нагоди Всесвітнього дня охорони праці і надали інформацію Управлінню соціального захисту населення про результати проведеної роботи.

Вчителі основ здоров'я і безпеки життєдіяльності загальноосвітніх учбових закладів підготували електронні презентації уроків «Правила безпеки життєдіяльності знай і виконуй». Учні шкіл із задоволенням взяли участь в інтерактивних вправах, проявили знання правил безпечної поведінки на воді, в лісі, запобігання травматизму.

Класні керівники всіх класів загальноосвітніх учбових закладів провели бесіди з учнями на тему «По забезпеченню реалізації Конституційних прав громадян, здорові і безпечні умови праці» і колективні творчі виступи в рамках Тижня охорони праці.

- центром здоров'я, спільно з лікарями наркологічного диспансеру ведеться пропаганда здорового способу життя, профілактиці алкоголізму, наркоманії, табакокуріння, туберкульозу, Сніду, планування сім'ї.

розроблені методичні матеріали: інформаційні листи, прес-релізи, листівки, гасла, слайд-шоу;

відвідали центр здоров'я – 1093 чол. в т.ч. для них проведено 64 екскурсії.

пройшло навчання 730 чоловік; проводяться бесіди, семінари, лекції, круглі столи; провели соціальний опит серед молоді – 807 учнів шкіл

роздані інформаційні матеріали (листівки, пам'ятки).

у ЗМІ подано 131 стаття – (профілактика сказу, травматизм, перша медична допомога, безпека літнього відпочинку ).

В Червоному Хресті проведено навчання з питань надання невідкладної допомоги – 502 чол.

- велику роботу з профілактики невиробничого травматизму проводить Управління житлово-комунального господарства, що працює згідно плану реалізації Програми підвищення безпеки дорожнього руху на території м. Слов'янська Донецької області на період 2012-2017 проведено: проводиться ремонт асфальтового покриття на дорогах міста, встановлюються огорожі на перехрестях міста.

На ділянках доріг, біля об'єктів соціального призначення також встановлені елементи примусового зниження швидкості і відповідні знаки безпеки, поновлюється розмітка доріг, на перехрестях – пішохідні переходи.

Згідно Правил упорядкування території Слов'янської міської ради забезпечується своєчасне прибирання УЖКГ прибудинкових територій і дворових доріг.

Житлово-комунальними підприємствами проводяться інструктажі з працівниками, а також з населенням з питання протипожежної безпеки в побуті, графіки навчання узгоджені із Слов'янським районним управлінням ГУ ДСНС України в Донецькій області. Оформлені куточки з наочною агітацією на протипожежну тематику в місцях найбільшого скупчення жителів.

Житлово-комунальними підприємствами проводиться профілактичний огляд, ремонт, прочищення димових і вентиляційних каналів, інструктаж населення з питання безпечної експлуатації побутових газових приладів. Графіки обходів узгоджуються з міським управлінням газопостачання і газифікації. Проведено фарбування зовнішніх газопроводів на житлових будинках, а також герметизація інженерних входів. З жителями житлових будинків постійно проводяться бесіди з питання безпечного використання газу в побуті.

- Слов’янским управлінням з газопостачання і газифікації здійснюються заходи щодо проведення заміни застарілого устаткування газорозподільних пунктів. Створений «аварійний» запас матеріалів необхідних для ліквідації і локалізації аварійних ситуацій, який поповнюється в міру необхідності і використання.

Згідно затвердженого графіка Слов'янським управлінням з газопостачання і газифікації проводиться планово-технічне обстеження газових приладів, які знаходяться в експлуатації.

- Відділом цивільного захисту Слов'янської міської ради проведена наступна робота: проведено 38 занять, навчання пройшло 4285 жителів. Розміщено в місцях з масовим перебуванням людей і поширено серед населення 1242 пам'ятки на протипожежну тематику і правила поведінки при виникненні НС.

Кожного кварталу перевіряється система сповіщення населення (сирена) на випадок загрози, або винекнення НС в місті. Проведена перевірка стану напівпідвальних і підвальних приміщень житлових будинків в місті для укриття населення у разі загрози НС.

Велика робота з профілактики травматизму невиробничого характеру проводиться і на підприємствах міста

-Слов’янским відділенням поліції ГУМВС України в Донецькій області (з обслуговуванню м. Слов'янська і Слов'янського району) згідно розроблених робочих заходів проводяться заходи щодо попередження злочинів щодо самотніх похилого віку громадян, інвалідів, інших верств населення, які зазнають утиск в сім'ї. Здійснюються заходи щодо попередження насильства в сім'ї, періодично проводяться цільові операції «Побут», «Сім'я». Здійснюються заходи щодо профілактики наркоманії, пияцтва, безпритульності серед неповнолітніх. Ведеться профілактична робота, зокрема бесіди і лекції в школах, на тему «Правопорушення, адміністративна і кримінальна відповідальність неповнолітніх», «Безпека дорожнього руху». Спільно з участниками ГО «Молодіжна Ліга майбутніх поліцейських» проводяться заходи, направленні на виховання у громадян негативного відношення до вживання алкоголю і наркотиків, і їх висвітлення в засобах масової інформації.

-Слов’янским 6-м Державним пожежно-рятувальним загоном ДСНС України в Донецькій області проводиться робота з профілактики пожеж, так станом на 01.01.2018: виготовлено і розміщено в місцях з масовим перебуванням людей табличок, листівок, плакатів з короткими інструкціями про основи ГЗ в побуті і рекомендаціями про порядок дій на випадок НС (у ліфтах, холах, на сходових клітинках, коридорах загального користування): житлових будинків, гуртожитків – кількістю 40; санаторіях, готелях – кількістю 110, залізничних вокзалах – кількістю 35, передано матеріалів через радіовузли об'єктів –120 (повідомлень), газети – 30 ( статей ), телебачення 17 ( виступів-звернень).

 

4. Розглянувши проект Плану роботи міської ради з питань безпечної життєдіяльності населення на 2018 рік, міська рада

Вирішила:

1. Затвердити План роботи міської ради з питань безпечної життєдіяльності населення на 2018 рік.