Управління праці і соціального захисту населення Слов’янської міської ради

 

Перелік послуг, які надаються населенню органами місцевого самоврядування (міського, селищного та сільського рівня) 

 

№ п/п

Найменування послуг

Нормативний акт, у відповідності з яким надається послуга

1

 

 

1.1.

Призначення та виплата державної допомоги сім’ям з дітьми:

- допомога у зв’язку із вагітністю та пологами

Закон України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” № 2334 – III від 22.03.2001

 

Розділ II Ст.. 7-9

1.2

- одноразова допомога при народженні дитини

Розділ III Ст.. 10-12

1.3

 

- допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

Розділ IV Ст..13-15

1.4

- допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням

Розділ V Ст. 16-18

1.5

- допомога на дітей одиноким матерям

Розділ V-а Ст.. 181- 183

1.6

- допомога при усиновленні дитини

Розділ ІІІ – А ст..12.1-12.3

2

Призначення та виплата державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

Закон України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” № 1768 – III від 01.06.2000р

3

Призначення та виплата державної соціальної допомоги інвалідам

Закон України “ Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям інвалідам” № 2109 від 16.11.2000р

4

Призначення та виплата допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом 1 чи 2 гр внаслідок психічного розладу

Постанова КМУ “Про надання щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом 1 чи 2 групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним” № 1192 від 02.08.2000р

5

Компенсаційна виплата по догляду за інвалідом 1 групи, або престарілим, який досяг 80-ти річного віку

Постанова КМУ “Про щомісячну компенсаційну виплату по догляду за інвалідом 1 гр або за престарілим, який досяг 80-ти річного віку” № 832 від 26.07.1996

6

Призначення та виплата державної допомоги особам, які не мають право на пенсію та інвалідам

Закон України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та інвалідам” №1727-IV від 18.05.2004

7

Призначення та виплата допомоги дітям-сиротам

Рішення Донецької обласної ради “Про щомісячну допомогу Донецької обласної ради учням професійно-технічних навчальних закладів I-IV рівнів акредитації з числа дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному утриманні держави”

№6/2-223 від 23.02.2012

8

Призначення і виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт сиріт та дітей ,позбавлених батьківського піклування , грошового забезпечення батькам вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною»

Постанова КМУ «про затвердження Порядку Призначення і виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» від 31.01.2007 № 81

9

Призначення та виплата тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів , не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку призначення та виплата тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів , не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме» від 22.02.2006 №189

10

Виплата одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати - героїня

Постанова КМУ «про виплату одноразової винагороди жінкам,яким присвоєно почесне звання України «Мати – героїня» від 28.02.2011 № 268

11

Призначення та надання населенню субсидій для:

“Положення про Порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива” Затверджено постановою КМУ № 1050 від 22.09.1997р

11.1

Відшкодування витрат на житлово-комунальні послуги

11.2

Відшкодування витрат на придбання твердого палива , скрапленого газу

12

Консультативна допомога з питань охорони праці

ЗУ „Про охорону праці” №229-ІV від 21.11.2002 р.

 

13

Консультативна допомога з питань оплати праці

Законодавство про працю

 

14

Повідомна реєстрація колективних договорів та підготовка зауважень до них

Ст.15 КЗпП України,

„Положення про порядок повідомної реєстрації галузевих і регіональних угод, колективних договорів”, затвердено постановою КМУ №225 від 05.04.1994 р.

15

Методична допомога у проведенні атестації робочих місць за умовами праці

ст..13 ЗУ „Про пенсійне забезпечення”, ст.7

ЗУ “Про відпустки”, постанова КМУ №442 від 01.08.1992 р. “Про порядок проведення атестації робочих місць по умовам праці”.

16

Організація проходження альтернативної служби

ЗУ “Про альтернативну (невійськову) службу”

№ 437-XIV від 18.02.1999р

17

Консультації та методична допомога по професійному навчанню, перепідготовку кадрів на виробництві

ст.41 ЗУ “Про освіту”,

№ 100/96-ВР від 23.03.1996

Постанова КМУ “Про ліцензування освітніх послуг" від 29.08.2004р № 1380

18

Консультаційна допомога з питань пенсійного забезпечення

ЗУ “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування “ від 09.07.2003р № 1058 - IV

19

Встановлення статусу учасника війни

ЗУ “Про статус ветеранів війни гарантії їх соціального захисту” № 3551 –XII від 22.10.1993р з наступними змінами

Типове положення про Комісії для розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника війни до ЗУ “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” № 218 від 06.08.2003

20

Санаторно-курортне оздоровлення безкоштовно

Постанова КМУ № 800 “Про затвердження Положення про організацію оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 16.05.2000

Постанова КМУ №187 від 22.02.2006 «Про затвердження порядку забезпечення санаторно-курортних путівок деяких категорій громадян органами праці та соціального захисту населення»

21

Забезпечення технічними засобами (ортопедичними виробами) та інвалідними візками

Постанова КМУ від 12.11.2008 №1015 «Порядок забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації і формування відповідного державного замовлення»

Ст. 36 ЗУ «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (Наказ МПСПУ № 331 від 08.12.2003)

22

Забезпечення автотранспортом безкоштовно та за пільговою ціною

Допомога в оформленні документів на одержання пільгового транспорту

Постанова КМУ від 08.09.1997р № 999 “Про Порядок забезпечення інвалідів автомобілями”

 

Постанова КМУ від 04.06.2003р № 866 “Про внесення змін до Порядку забезпечення інвалідів автомобілями”

23

Виплата компенсації за невикористане санаторно-курортне лікування

Постанова КМУ № 785 від 17.06.2004р “Про затвердження Порядку виплати грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян”

24

Виплата компенсацій на транспортне обслуговування, також на бензин та технічне обслуговування автомобілістів

Постанова КМУ № 228 від 14.02.2007 «Про порядок виплати та розміри грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування»

25

 

 

 

Надання одноразової матеріальної допомоги.

Постанова КМУ №420 від 25.04.2008 «Про затвердження порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам»

ст.61. Закону України “Про Держбюджет України на 2005 рік “ від 23.12.05   № 2285 -ІV

 

26

Поселення в будинки інтернати на постійне проживання

Наказ МПСПУ № 549 від 29.12.01р. “Про затвердження типових положень про будинки-інтернати (пансіонати) для громадян похилого віку інвалідів та дітей “, зареєстрованих в МЮУ 29.01.02 № 66/6354

Наказ МСПУ № 173 від 02.04.2008 «Про затвердження типових положень про дитячий будинок-інтернат, молодіжне відділення дитячого будинку-інтернату системи праці та соціального захисту населеня» зарєестровано в МЮУ 23.07.2008р. за №675/15366

27

Виконання капітальних ремонтів будинків та квартир.

Постанова КМУ №565 від 20.05.2009р. «Про затвердження Порядку проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, а також першочерговий поточний ремонт житлових будинків і квартир осіб, які мають на це право»

Рішення виконкому № 827 від 16.12.2009 «Про затвердження   кошторисного розрахунку вартості капітального ремонту будинку»

28

 

Видача пільгових посвідчень.

Постанова КМУ № 302 від 12.05.94р. “Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни“

ЗУ УДСР “Про реабілітацію жертв політичних репресій“ від 17.04.91 № 962-ХІІ ст. 6 з наступними змінами

 

28

Надання компенсації на придбання твердого палива готівкою

Бюджетний Кодекс України № 2456 XVI від 08.07.2010

Рішення Слов’янської міської ради про надання пільг готівкою

ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантии їх соціального захисту» № 3551-XIIвід 22.10.1993

ЗУ «Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ та їх соціальний захист» № 203/98-ВР від 24.03.1998

ЗУ «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» № 20

ЗУ “Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” 796-ХІІ від 28.02.1991 р.

29

Надання компенсації на придбання скрапленого газу готівкою

Бюджетний Кодекс України № 2456 XVI від 08.07.2010

Рішення Слов’янської міської ради про надання пільг готівкою

ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантии їх соціального захисту» № 3551-XIIвід 22.10.1993

30

Виплата допомоги на поховання осіб, що на момент смерті не перебували у трудових відносинах

Постанова КМУ №99 від 31.01.2007 «Порядок надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявленя померлого або особі, яка зобовязалася поховати померлого»

П.7 Рішення виконкому № 190-xliii-5 від 26.02.2010 «Про затвердження Програми соціального захисту деяких категорій мешканців територіальної громади м.Словянська на 2010-2014 роки в межах власних повноважень»

32

Надання пільги на житлово-комунальні послуги інвалідам по зору та дітям інвалідам

Рішення Донецької облради № 5/28-878 від 14.05.2010р. “Про надання пільг інвалідам по зору“

33

Надання фінансової підтримки громадським організаціям

Рішення виконкому №190-XLІІІ – 5 від 26.02.2010 «Про затвердження Програми соціального захисту деяких категорій мешканців територіальної громади міста Слов’янська на 2010-2014   роки в межах власних повноважень » п.11

34

Допомога у працевлаштуванні

Ст.. 18 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” № 875 – XII від 21.03.1991р

37

Підготовка та видача архівних довідок зі справ одержувачів різних видів допомоги

Наказ начальника УПСЗН № 01-06/058 від 02.03.2004р "Про списання архівних документів, термін зберігання яких збіг"

39

Виплата щомісячної грошової компенсації

на продукти харчування

 

Закон України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 19.12.1991

Постанова КМУ № 258 від 21.05.1992р

Ст..20 п.14

Ст..21 № 6

40

Виплата щомісячної грошової компенсації на продукти харчування дітям

 

Ст..20 п.26

Ст..21

Ст..22 п.6

Ст..23

41

Виплата стипендії

 

Ст.. 30 п 6,7,8 Постанови КМУ № 155 від 08.02.1997 “Про порядок та розміри компенсаційних виплат дітям, які потерпіли внаслідок аварії на ЧАЕС”

42

Відшкодування заробітку особам, постраждалим від ЧАЕС,

Ст..21 п.8

43

Виплата щорічної допомоги на оздоровлення

Закон України “Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”

Ст..48, Постанова КМУ № 836 від 26.07.1996р "про компенсаційні виплати особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

44

Одноразова компенсація у разі встановлення групи інвалідності

Постанова КМУ № 836 від 26.07.1996р "Про компенсаційні виплати особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" Ст..48

45

Оплата ЛНА на ЧАЕС додаткової відпустки

Ст..20 п.22

Ст..21

Ст..22 п.3

46

Відшкодування вартості проїзду 1 раз на рік по території України до одного населеного пункту прямого і зворотного напрямків

Ст. 20

Ст. 21

47

Пільги

Бюджетний Кодекс України № 2456 XVI від 08.07.2010

Постанова КМУ № 256 від 04.03.2002 «Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету»

48

Відшкодування наданих пільг на оплату ЖКП

 

у розмірі 100%:75 %:50%:25%

 

- квартирна плата;

- теплопостачання;

- гаряча вода;

- природний газ;

- водопостачання та водовідведення

- вивіз твердих побутових відходів та рідких нечистот;

 

ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантии їх соціального захисту» № 3551-XIIвід 22.10.1993

ЗУ «Про соціальний захист дітей війни»

ЗУ «Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ та їх соціальний захист» № 203/98-ВР від 24.03.1998

ЗУ «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» № 2011-XII від 20.12.1991

ЗУ «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» № 962-ХІІ від 17.04.1991

ЗУ «Про прокуратуру» № 789-ХІІ від 05.11.1991р.

Закон України "Про Службу безпеки України" № 2229-ХІІ від 25.03.1992

ЗУ „Про міліцію” № 565-ХІІ від 20.12.1990

Закон України «Про охорону здоров'я»

ЗУ „Про пожежну безпеку” № 3745-ХІІ від 17.12.1993р.

ЗУ „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” № 796-ХІІ від 28.02.1991 р.

ЗУ «Про охорону дитинства»

49

Відшкодування наданих пільг на оплату комунальних послуг у розмірі 25%:

Закон України “Про соціальний захист дітей війни” № 2195—ІV від18/11/2004

50

Пільги за користування телефоном

Бюджетний Кодекс України № 2456 XVI від 08.07.2010

Постанова КМУ № 256 від 04.03.2002 «Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету»

50.1

Відшкодування витрат на встановлення телефону на пільгових умовах:

 

ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантии їх соціального захисту» № 3551-XIIвід 22.10.1993

ЗУ „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” № 796-ХІІ від 28.02.1991 р.

50.2

Відшкодування витрат по абонентній платі телефоном у розмірі 100%, 50%

 

ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантии їх соціального захисту» № 3551-XIIвід 22.10.1993

ЗУ „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” № 796-ХІІ від 28.02.1991 р.

ЗУ «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» № 2011-XII від 20.12.1991

ЗУ "Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ та їх соціальний захист" № 203/98-ВР від 24.03.1998

51

Компенсація шахтарям на теплопостачання, газопостачання (для приготування їжі), електропосточання

Гірничий Закон України № 1127-XIV від 06.10.1999

Постанова КМУ № 887 від 12.08.2009 «Про затвердження Порядку надання компенсації особам, які мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках з центральним опаленням»

52

Відшкодування вартості безкоштовного проїзду міським транспортом загального користування

Ветерани війни та ветерані праці; жертви нацистських переслідувань; ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ; ветерани податкової міліції; ветерани державної пожежної охорони; ветерани Державної кримінально-виконавчої служби; ветерани служби цивільного захисту, ветерани Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; вдови (вдівці) померлих (загиблих) ветеранів   військової служби, ветерани органів внутрішніх справ, ветерани податкової міліції, ветерани державної пожежної охорони, ветерани   Державної кримінально-виконавчої служби,
 ветерани служби цивільного захисту та ветерани Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; особи, звільнені з військової служби, які стали інвалідами під час проходження військової служби; інвалідам, діти-інваліди та особи, які супроводжують інвалідів І групи або дітей-інвалідів; пенсіонери з числа слідчих прокуратури; реабілітовані   громадяни, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами; громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; діти з багатодітних сімей.