Щодо переліку соціальних послуг та порядку їх надання особам з інвалідністю, які є внутрішньо переміщеними особами або учасниками антитерористичної операції

Інформація комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Слов’янської міської ради Донецької області» щодо переліку соціальних послуг та порядку їх надання особам з інвалідністю, які є внутрішньо переміщеними особами або учасниками антитерористичної операції

 

Згідно Положення комунальної установи, затвердженого в новій редакції рішенням виконкому Слов’янської міської ради від 02.11.2016р. №744, в установі функціонують такі структурні підрозділи:

-         відділення соціальної допомоги вдома;

-         відділення денного перебування;

-         відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги.

Своїми структурними підрозділами територіальний центр забезпечує надання соціальних послуг:

- громадянам похилого віку, інвалідам, хворим (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ;

- громадянам, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий, ніж прожитковий мінімум для сім’ї.

Для надання соціальних послуг громадяни подають письмову заяву Управлінню соціального захисту населення Слов’янської міської ради, яке надсилає запит до лікарняного закладу для надання медичного висновку про здатність до самообслуговування та потребу в постійній сторонній допомозі, а також запити для отримання довідки про склад сім’ї, про доходи громадянина (у разі потреби).

Управління соціального захисту населення Слов’янської міської ради після надходження довідок та інформації з Державного реєстру прав приймає рішення про надання або відмову в наданні соціальних послуг і надсилає документи територіальному центру для формування особової справи громадянина.

Територіальний центр після надходження документів визначає індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги, встановлює групу рухової активності, визначає зміст соціальних послуг, уточнює обсяг, складає індивідуальний план, приймає рішення про необхідність надання послуг, про що видається відповідний наказ та укладається з отримувачем послуги договір про надання таких послуг.

Територіальний центр надає соціальні послуги на безоплатній та платній основах в обсягах, визначених державними стандартами.

Тарифи на платні соціальні послуги встановлюються територіальним центром відповідно до чинного законодавства. Соціальні послуги понад обсяги, визначені державними стандартами соціальних послуг, надаються за плату.

У виняткових випадках громадяни, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, можуть звільнятися від плати за надання соціальних послуг у відділеннях територіального центру в разі, коли такі рідні належать до малозабезпечених і отримують державну соціальну допомогу в установленому законодавством порядку, залежні від психоактивних речовин, алкоголю, перебувають у місцях позбавлення волі тощо. Для цього Слов’янська міська рада, через утворену Комісію, приймає рішення про звільнення громадян, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, від зазначеної плати.

У разі виявлення у громадянина медичних протипоказань (наявність у них інфекційних захворювань, залежності від психоактивних речовин, алкоголю, психічних захворювань, що потребують перебування на спеціальному диспансерному обліку) працівники територіального центру надають йому інформацію про можливі шляхи отримання необхідного йому соціальних послуг в інших установах або благодійних чи громадських організаціях.

Надання соціальних послуг громадянам, які звернулися до комунальної установи, структурними підрозділами територіального центру припиняється за письмовим повідомленням громадян. У разі смерті громадянина надання соціальних послуг також припиняється на підставі доповідної записки соціального робітника та копії свідоцтва про смерть.

Про припинення надання соціальних послуг громадянина видається наказ, на підставі якого вноситься інформація до електронної бази даних територіального центру і робиться позначка в журналі обліку та в особовій справі із зазначенням дати за підписом завідувача відділення, яке обслуговувало громадянина. Повідомлення про припинення надання соціальних послуг громадянина територіальним центром надсилається до Управління соціального захисту населення Слов’янської міської ради.

За інформацією звертайтесь до територіального центру за адресою: м.Слов’янськ, вул. Вільна, 7а або за телефоном: 3-25-49; 66-52-94.

Ulti Clocks content

Зворотній зв'язок

Телефони Поштова адреса

  Convert1

Активні користувачі

На даний момент 1264 гостей на сайті
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Кнопка УПСЗН

 Додай нашу кнопку на свій ресурс!