GOV.UA
Державні сайти України
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оздоровлення та відпочинок дітей     

Оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми у 2023 році здійснюється відповідно до Порядку  використання у 2023 році коштів міського бюджету на відшкодування вартості путівки до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку для оздоровлення або відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми, у тому числі тих, які зареєстровані/задекларовані на території Слов’янської міської територіальної громади та перемістились (евакуювались) за її межі (далі – Порядок),  затвердженого розпорядженням  начальника Слов’янської міської військової адміністрації від  15.06.2023   № 516.

Відшкодування вартості путівки до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку для оздоровлення або відпочинку дітей,  відповідно до цього Порядку здійснюється  в порядку черговості  один раз на рік за умови, що дитині протягом 2023 року не надавалася путівка до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

 

Документи, що додаються до заяви:

- копія свідоцтва про народження або паспорт дитини;

- копія паспорта одного з батьків дитини або особи, яка їх замінює;

- копія облікової картки платника податків (за виключенням фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

- копія довідки про реєстрацію місця проживання та/або копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (у разі наявності);

- довідка органу соціального захисту населення або закладу освіти за фактичним місцем перебування про не користування пільговою путівкою, придбаною за рахунок бюджетних коштів у поточному році;

- документ, що підтверджує оплату частини вартості путівки, яка дорівнює різниці між вартістю путівки та розміром чотирьох прожиткових мінімумів (якщо немає пільгової категорії)

- документ, який підтверджує пільгову категорію дитини.

 

Усі копії завіряються власноруч! ( Копія вірна, дата, підпис)      ОБОВ’ЯЗКОВО!

 

Перед відправленням до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку діти, у встановленому законодавством порядку, проходять медичний огляд.

Отримують форму первинної облікової документації № 079/о «Медична довідка на дитину, яка від’їжджає в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку», затверджену наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 травня 2013 року № 435, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 990/23522.

Заява на МБ

Заява на ОБ

За більш детальнішою інформацією звертатися за телефоном: 0501050116