GOV.UA
Державні сайти України
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ СЛОВ'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(в новій редакції)

 

І. Загальні положення

 

1.1. УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ СЛОВ'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі - Управління) є неприбутковим та некомерційним, створюється міською радою, підпорядковане міській раді та міському голові, а також підзвітне і підконтрольне Департаменту соціального захисту населення Донецької обласної державної адміністрації та Головному управлінню Держпраці у Донецькій області.

Засновником Управління є Слов'янська міська рада, ідентифікаційний код 04052821.

Місцезнаходження Слов'янської міської ради: площа Соборна будинок, 2, місто Слов'янськ, Донецької область, 84100.

1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, Постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, наказами Департаменту соціального захисту населення Донецької облдержадміністрації, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також Положенням про Управління.

1.3. Управління забезпечує виконання на території міст Слов'янськ, Святогірськ повноважень, встановлених законодавством України у сфері соціального захисту працюючого населення, у тому числі працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці; соціальної підтримки та надання соціальних послуг особам похилого віку, інвалідам, сім’ям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, малозабезпеченим та іншим соціально вразливим верствам населення, щодо захисту прав та реалізації соціальних гарантій, визначених законодавством України для окремих категорій населення, у тому числі ветеранів війни та праці, учасників антитерористичної операції, жертв політичних репресій та нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з питань поліпшення становища сімей, у тому числі сімей з дітьми, багатодітних сімей.

1.4. Управління є головним розпорядником бюджетних коштів та утримується за рахунок коштів місцевого бюджету. Граничну чисельність, фонд оплати праці та видатки на утримання Управління затверджує міський голова у межах відповідних бюджетних призначень.

1.5. Штатний розпис та кошторис Управління затверджує міський голова за пропозиціями начальника Управління відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 (зі змінами).

1.6. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків та Держказначейства, печатку з зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.

Повне найменування: УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ СЛОВ'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ. Скорочене : УСЗН.

1.7. Місце знаходження Управління:

84122 вул. Василівська, 11, м. Слов'янськ, Донецька область.

 

ІІ. Структура та порядок утворення

структурних підрозділів Управління

 

2.1. Управління складається з структурних підрозділів: відділів та секторів, перелік яких затверджується наказом начальника Управління.

2.2. Відділи та сектори у своїй діяльності керуються Положеннями про них, які розроблюються начальниками структурних підрозділів та затверджуються наказом начальника Управління.

2.3. Відділи та сектори є підпорядкованими начальнику Управління та його заступникам.

ІІІ. Завдання Управління

 

Основним завданням Управління є забезпечення реалізації державної соціальної політики на відповідній території у сфері соціального захисту населення, що включає:

3.1. забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці, організацію ефективного співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями;

3.2. призначення та виплату соціальних допомог, компенсацій та інших соціальних виплат, встановлених законодавством України, субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та пільг передбачених діючим законодавством;

3.3. розроблення та організацію виконання комплексних програм та заходів щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення, сімей та громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, та всебічне сприяння в отриманні ними соціальних виплат та послуг за місцем проживання, перебування;

3.4. забезпечення соціальної інтеграції інвалідів, сприяння створенню умов для безперешкодного доступу інвалідів до об'єктів соціальної інфраструктури;

3.5. здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи.

3.6. Виконання функцій головного розпорядника коштів місцевого бюджету на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету.

 

ІV. Функції Управління

 

Управління відповідно до визначених повноважень виконує такі функції:

 

4.1 організовує виконання Конституції і Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінсоцполітики та здійснює контроль за їх реалізацією;

4.2. забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

4.3. бере участь у підготовці пропозицій до проекту програми соціально-економічного розвитку територіальної громади м. Слов'янська;

4.4. вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету;

4.5. забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

4.6. бере участь у підготовці заходів щодо територіального розвитку;

4.7. розробляє проекти нормативно – правових актів – рішень сесії міської ради та виконкому міської ради, розпорядження міського голови ;

4.8. бере участь у розробленні проектів нормативно – правових актів – рішень сесії міської ради та виконкому міської ради, розпоряджень міського голови, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

4.9. бере участь у підготовці звітів голови міської ради для їх розгляду на сесії міської ради ;

4.10. готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові міської ради;

4.11. забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

4.12. готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, протоколів засідань комісій і робочих груп у межах своїх повноважень;

4.13. розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

4.14. опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів міської ради;

4.15. забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Управління;

4.16. постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

4.17. здійснює повноваження, делеговані органам місцевого самоврядування;

4.18. забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

4.19. організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

4.20. забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

4.21. бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

4.22. забезпечує захист персональних даних;

4.23. готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції;

4.24. залучає громадські та благодійні організації до виконання соціальних програм і здійснення відповідних заходів;

4.25. здійснює нагляд за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи;

4.26. у сфері соціально-трудових відносин, оплати праці та зайнятості населення;

4.26.1. забезпечує співробітництво місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями;

4.26.2. здійснює повідомну реєстрацію колективних договорів, їх перевірку на відповідність чинному законодавству та забезпечує зберігання копій;

4.26.3. здійснює моніторинг заборгованості із заробітної плати працівникам підприємств, установ, організацій всіх форм власності;

4.26.4. забезпечує соціальний захист працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці, вживає заходів до якісного проведення атестації робочих місць;

4.26.5. бере участь у розробленні територіальної програми зайнятості населення та реалізації інших заходів щодо поліпшення ситуації на ринку праці;

4.26.6. здійснює на території Слов’янської міської ради контроль за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення у порядку, встановленому законодавством;

4.26.7. сприяє організації альтернативної (невійськової) служби;

4.27. з питань реалізації заходів соціальної підтримки населення:

4.27.1. організовує в межах своєї компетенції роботу щодо надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, та пільг передбачених діючим законодавством;

4.27.2. здійснює призначення та виплату:

- державної допомоги сім’ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд, а також інших видів державної допомоги;

- проводить електронні звірки інформації від організацій-надавачів послуг щодо витрат, пов’язаних з наданням пільг окремим категоріям громадян, з відомостями, що містяться в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги;

- здійснює розрахунки з організаціями-надавачами послуг за надані пільги окремим категоріям громадян та призначені житлові субсидії населенню;

- формує податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку отримувачів державних соціальних допомог;

- проводить інвентаризацію особових справ і особових рахунків осіб, які одержують соціальну допомогу, субсидії та пільги в установленому законодавством порядку;

- організовує прийом документів для призначення усіх видів соціальної допомоги та послуг, розгляд заяв, та прийняття рішень відповідно до діючого законодавства України;

- надає консультації з питань прийому документів для призначення усіх видів компенсацій, пільг, соціальної допомоги та послуг, у тому числі шляхом організації роботи «мобільного соціального офісу»;

- організовує роботу головних державних соціальних інспекторів та державних соціальних інспекторів;

4.28. у сфері реалізації державних соціальних гарантій окремим категоріям громадян:

4.28.1. організовує призначення та виплату допомоги, компенсацій та надання інших соціальних гарантій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до законодавства України;

4.28.2. здійснює підготовку документів щодо визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

4.28.3. організовує санаторно-курортне лікування інвалідів, ветеранів війни та праці, учасників антитерористичної операції, жертв нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також виплату грошових компенсацій вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян відповідно до законодавства України;

4.28.4. організовує в межах своєї компетенції роботу з надання пільг пенсіонерам, інвалідам, ветеранам війни та праці, та іншим категоріям осіб, які мають право на пільги відповідно до законодавства України;

4.28.5. аналізує стан виконання комплексних програм, здійснення заходів соціальної підтримки малозабезпечених верств населення, надання встановлених законодавством пільг України соціально незахищеним громадянам та подає голові міської ради пропозиції з цих питань;

4.28.6. видає відповідні посвідчення категоріям громадян, які мають право на пільги відповідно до законодавства України;

4.28.7. здійснює оформлення та видачу довідок про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України, районів проведення антитерористичної операції та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення.

4.28.8. здійснює призначення та перерахунок щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України, районів проведення антитерористичної операції та населених пунктів розташованих на лінії зіткнення, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

4.28.9. вживає заходів в межах компетенції управління щодо соціального захисту сімей загиблих та поранених учасників АТО, інформує дані сім’ї про прийняті державою нормативно-правові акти щодо соціального захисту родин загиблих та поранених учасників АТО, надає консультативну допомогу, спрямовує за потребою до відповідних органів державної влади.

4.29. у сфері соціального обслуговування, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг населенню:

4.29.1. бере участь у визначенні потреб населення адміністративної територіальної одиниці у соціальних послугах;

4.29.2. забезпечує облік осіб, які звертаються в Управління з питань направлення в установи та заклади, що надають соціальні послуги, сприяє в оформленні документів цим особам;

4.29.3. здійснює координацію роботи комунальних установ: «Центр обліку бездомних громадян з будинком нічного перебування Слов'янської міської ради», «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг Слов'янської міської ради Донецької області», «Центр соціальної реабілітації дітей – інвалідів Слов'янської міської ради».

4.29.5. забезпечує формування документів для соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та приймає рішення про необхідність або відмову в соціальному обслуговуванні Територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг Слов'янської міської ради Донецької області;

4.29.6. подає пропозиції міській раді під час формування проекту відповідного місцевого бюджету щодо передбачення коштів у складі видатків на фінансування місцевих програм соціального захисту та соціального забезпечення на компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги;

4.29.7. забезпечує призначення та виплату компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги;

4.29.8. сприяє влаштуванню за потреби до будинків-інтернатів (пансіонатів) громадян похилого віку, інвалідів та дітей-інвалідів;

4.29.9. подає в установленому порядку пропозиції щодо встановлення піклування над повнолітніми дієздатними особами, які за станом здоров'я потребують догляду;

4.29.10. сприяє підвищенню кваліфікації працівників установ і закладів системи соціального захисту населення;

4.30. у сфері соціальної інтеграції інвалідів:

4.30.1. здійснює облік інвалідів, дітей-інвалідів та інших осіб, які мають право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;

4.30.2.здійснює роботу з оформлення документів для визначення права інвалідів та дітей-інвалідів на безоплатне та пільгове забезпечення автомобілями;

4.30.3. здійснює направлення до реабілітаційних установ інвалідів та дітей-інвалідів відповідно до поданих заяв та документів, перелік яких визначено реабілітаційною установою;

4.30.4. здійснює виплату грошових компенсацій, передбачених законодавством України;

4.30.5. визначає потребу у забезпеченні інвалідів та окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, автомобілями, санаторно-курортним лікуванням, у здійсненні компенсаційних виплат, передбачених законодавством України, та направляє узагальнену інформацію Департаменту соціального захисту населення Донецької обласної адміністрації;

4.30.6. інформує інвалідів про послуги державної служби зайнятості щодо підбору роботи, проведення професійної орієнтації з метою вибору виду професійної діяльності та визначення виду професійного навчання шляхом професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації;

4.30.7. інформує Слов'янський центр зайнятості місцевого рівня та відділення Фонду соціального захисту інвалідів про інвалідів, які виявили бажання працювати;

4.30.8. бере участь у створенні безперешкодного середовища для маломобільних категорій населення;

4.31. в межах діючого законодавства веде облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, веде Єдину інформаційну базу даних про взятих на облік осіб, яким видано довідки;

4.32. забезпечує ведення єдиної інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення (ІАССЗН), Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП); централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ), інших інформаційних систем та реєстрів, визначених Мінсоцполітики, підтримує єдине інформаційне і телекомунікаційне середовище у складі інформаційної інфраструктури Мінсоцполітики та власний сегмент локальної мережі;

4.33. інформує населення з питань, що належать до його компетенції, роз’яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції, у тому числі через засоби масової інформації та через Web сайти: http://slavrada.gov.ua, http://upszn.gov.ua/.

4.34. здійснює інші, передбачені законом повноваження.

 

V. Управління має право:

 

Управління для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

5.1. одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, та їх посадових осіб, а також фізичних осіб інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених завдань;

5.2. проводити перевірку достовірності поданих документів шляхом надання запитів;

5.3. здійснювати контроль за додержанням підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності встановленого порядку оформлення документів (у тому числі їх достовірності) для призначення допомог, пільг, субсидій;

5.4. залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів міської ради та його виконавчого комітету, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

5.5. вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи міській раді та його виконавчому комітету у сфері соціального захисту населення;

5.6. користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5.7. скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції.

 

VІ. Керівництво (орган управління)

 

6.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється міським головою згідно із законодавством про службу в органах місцевого самоврядування за погодженням з директором Департаменту соціального захисту населення Донецької обласної державної адміністрації в установленому законодавством порядку.

6.2. Начальник Управління:

6.2.1. здійснює керівництво діяльністю Управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань, визначає ступінь відповідальності своїх заступників, керівників структурних підрозділів, працівників управління,;

6.2.2. подає на затвердження міському голові проекти кошторису, штатний розпис та структуру Управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

6.2.3. затверджує положення про структурні підрозділи Управління, посадові інструкції працівників Управління та розподіляє функціональні обов’язки між ними;

6.2.4. вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Управління;

6.2.5. планує роботу Управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи міської ради ;

6.2.6. звітує перед міським головою про виконання покладених на Управління завдань та затверджених планів роботи;

6.2.7. вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконавчого комітету питань, що належать до компетенції Управління, та розробляє проекти відповідних рішень;

6.2.8. представляє інтереси Управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами міської ради, з Департаментом соціального захисту населення Донецької обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва міської ради;

6.2.9. видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

6.2.10. призначає на посаду і звільняє з посади працівників Управління;

6.2.11. розпоряджається коштами у межах затвердженого міським головою кошторису Управління;

6.2.12. організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб Управління;

6.2.13. проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Управління;

6.2.14. забезпечує дотримання працівниками Управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

6.2.15. погоджує кошториси витрат та штатні розписи комунальних установ: «Центр обліку бездомних громадян з будинком нічного перебування Слов'янської міської ради», «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг Слов'янської міської ради Донецької області», «Центр соціальної реабілітації дітей – інвалідів Слов'янської міської ради».

6.2.16. подає пропозиції щодо кандидатури для призначення на посаду директора Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Слов'янської міської ради Донецької області, директора Центру соціальної реабілітації дітей – інвалідів Слов'янської міської ради, директора Центру обліку бездомних громадян з будинком нічного перебування Слов'янської міської ради;

6.2.17. здійснює інші повноваження, визначені законом.

6.3. Начальник Управління має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою за поданням начальника Управління в установленому законодавством порядку.

 

VIІ. Взаємодія Управління

 

7.1. Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з органами виконавчої влади та іншими виконавчими органами міської ради, а також підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, громадянами та їх об’єднаннями.

 

VIII. Відповідальність

 

8.1. За невиконання та неналежне виконання завдань та функцій працівники Управління несуть відповідальність, передбачену законодавством.

8.2. Накази начальника Управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, Мінсоцполітики, можуть бути скасовані міським головою, директором Департаменту соціального захисту населення Донецької обласної державної адміністрації.

 

ІХ. Матеріально – фінансова основа діяльності Управління

 

9.1. Управління утримується за рахунок коштів місцевого бюджету.

9.2. Кошторис доходів і видатків на утримання Управління в межах граничної чисельності та фонду оплати праці затверджуються Слов’янською міською радою.

9.3. Порядок витрачання коштів визначається законодавством України.

9.4. Майно Управління є комунальною власністю територіальної громади.

9.5. Забороняється розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини серед засновників (учасників) працівників Управління (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших, пов’язаних з ними осіб.

9.6. Доходи (прибутки) Управління використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Управління, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами.

 

Х. Порядок реорганізації і ліквідації

 

10.1. Рішення про ліквідацію або реорганізацію Управління приймає міська рада відповідно до чинного законодавства.

10.2.Ліквідація здійснюється ліквідаційною комісією, призначеною рішенням міської ради.

10.3.При реорганізації чи ліквідації Управління працівникам, які вивільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів, відповідно до законодавства України про працю.

10.4. У разі припинення юридичної особи (в результаті її ліквідації, злиття поділу, приєднання або перетворення) передбачається передача актів одній чи кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету.

10.5. Управління вважається реорганізованим або ліквідованим з моменту виключення його з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.