GOV.UA
Державні сайти України
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кого можна взяти на стажування без укладення трудового договору?

         Під час проведення інспекційних відвідувань  з питань допуску працівників до роботи без оформлення трудових відносин тобто легалізації зайнятості, інспектори праці стикаються з таким явищем як  проходження стажування у приватного підприємця.

      На жаль таке «Стажування» в переважної більшості випадків є не тільки прихованою формою трудових відносин, а і засобом введення людини в оману. Дуже часто такому працівнику роботодавець повідомляє  що  він не пройшов стажування і заробітну плату не заробив . Потім беруть нового стажера і все повторюється.

         Прийняття на роботу працівників на стажування без проведення відповідної оплати є порушенням законодавства про працю, а також може бути ознакою примусової праці, використання якої в Україні заборонено чинним законодавством (стаття 43 Конституції України).

            І так най головне що треба  запам’ятати:

            Необхідно розрізняти такі поняття як «випробувальний термін» та «стажування»

            Стажування – це набуття особою практичного досвіду виконання завдань та обов'язків у певній професійній діяльності або галузі знань (ч. 6 ст. 18 Закону України "Про освіту").

      Законодавство передбачає можливість його застосування щодо студентів та осіб, які перебувають на обліку в центрі зайнятості як безробітні, та в інших передбачених законодавством випадках.

     Стажування проводиться за індивідуальною програмою під керівництвом працівника підприємства, установи, організації, який має стаж роботи за відповідною професією (спеціальністю) не менш як три роки.

     Безоплатного стажування в трудовому законодавстві не існує.

    Роботодавець повинен виплачувати кошти, якщо в період набуття нових навичок особа виконує роботу. У разі коли в період стажування студенти виконують професійні роботи, роботодавець здійснює виплату їм заробітної плати згідно з установленими системами оплати праці за нормами, розцінками, ставками (окладами) з урахуванням коефіцієнтів, доплат і надбавок.

Якщо стажування проходить безробітний, то за час проходження професійного навчання та стажування на робочому місці за безробітним зберігається допомога по безробіттю.

Акцентуємо увагу, якщо Ви не студент і прийшли в компанію, яка пропонує Вам у вигляді роботи стажування на перший час, то знайте, що так не повинно бути.

У такому разі це матиме назву "випробувальний термін". Випробувальний термін під час прийняття на роботу становить:

– не більше 3 місяців – у загальних випадках;

– не більше 1 місяця – для робітників;

– не більше 6 місяців – в окремих випадках за погодженням із профспілкою (ст. 27 КЗпП України).

Тобто якщо роботодавець має на меті визначити рівень кваліфікації працівника та протестувати його, то буде більш доцільним приймати його на роботу з випробувальним терміном. Оскільки, працівник не пройшов випробування, роботодавець має право його звільнити. А після закінчення стажування зареєстрованого безробітного роботодавець зобов'язаний прийняти на роботу.

Варто зазначити, що законодавство може передбачати й інші випадки стажування залежно від виду діяльності, наявності підвищеної небезпеки тощо. Проте такі випадки можуть бути специфічними і стосуватися обмеженого кола підприємств та осіб.

Отже, будьте уважні та не порушуйте трудове законодавство!