GOV.UA
Державні сайти України
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Відділ звернень громадян і
організаційної роботи

Начальник відділу

Амеліна Світлана Володимирівна

  Відділ є структурним підрозділом управління соціального захисту населення Слов’янської міської ради. Відділ у своєї роботі керується: Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування”, “ Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про запобігання корупції”, „Про звернення громадян”, „Про інформацію”, „Про державну таємницю”, „Про мови”, „Про доступ до публічної інформації" постановами Верховної ради України, указами та розпорядженнями Президента України, декретами, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, та іншими нормативно - правовими актами.

     Відділ  

  • Організовує і забезпечує діловодство та документообіг в Управлінні;
  • Приймає,  реєструє та обліковує вхідну та вихідну кореспонденцію, інформаційні запити, усні та письмові звернення громадян;
  • Забезпечує безперешкодне здійснення громадянами України конституційного права на звернення до Управління;
  • Здійснює контроль за своєчасним розглядом звернень громадян;
  • Управляє архівною справою;
  • Здійснює організаційне, господарське та матеріально – технічне забезпечення працівників Управління;