GOV.UA
Державні сайти України
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Інспектори праці акцентують увагу, щодо збільшення мінімальної заробітної плати у 2021 році.

Мінімальна заробітна плата — це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може встановлюватися оплата за виконану працівником місячну норму робіт (Кодекс законів про працю України, Закон України "Про оплату праці"). Згідно з п. 5 ст. 38 Бюджетного кодексу України розмір мінімальної заробітної плати визначається в Законі про Державний бюджет на відповідний рік.

Відповідно до пп. 4 п. 2 ст. 41 Бюджетного кодексу до вступу в силу Закону про Державний бюджет України на поточний бюджетний період мінімальна заробітна плата застосовується в розмірах і на умовах, що діяли в грудні попереднього бюджетного періоду.

 

З 1 січня 2021 року мінімальна зарплата становитиме 6000 грн, а з 1 грудня - 6500 грн. Розміри штрафів за порушення законодавства про працю прив’язані до розміру мінімальної заробітної плати та відповідно до статті 265 Кодексу законів про працю в Україні становлять:

 

Зміст порушення згідно зі ст.265 КЗпП України

Підстава (КЗпП України)

Розмір штрафу, змін ЗП з 01.01.2021 - 6000

Сума штрафу, грн.

фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків

 

 

абз.2

ч.2 ст.265

 

 

 

 

абз. 3 ч.2 ст. 265

- у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення, а до юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які використовують найману працю, та є платниками єдиного податку першої-третьої груп, застосовується попередження

- вчинення порушення, передбаченого абзацом другим цієї частини, повторно протягом двох років з дня виявлення порушення - у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення

60000

 

 

 

 

 

180000

Порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі

 

абз.4

ч.2 ст.265

3-х кратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення

18000

Недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці

 

абз.5

ч.2 ст.265

2-х кратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення

12000

Недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України “Про військовий обов’язок і військову службу”“Про альтернативну (невійськову) службу”“Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”

 

абз.6

ч.2 ст.265

4-х кратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення, а до юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які використовують найману працю, та є платниками єдиного податку першої-третьої груп, застосовується попередження

24000

Недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні

 

абз.7

ч.2 ст.265

3-х кратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення

18000

Вчинення дій, передбачених абзацом сьомим цієї частини, при проведенні перевірки з питань виявлення порушень, зазначених в абзаці другому цієї частини (неоформлені працівники)

 

абз.8

ч.2 ст.265

16-ти кратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення

96000

Порушення інших вимог законодавства про працю, крім передбачених абзацами другим – восьмим цієї частини

абз.9

ч.2 ст.265

У розмірі мінімальної заробітної плати за кожне таке порушення

6000