GOV.UA
Державні сайти України
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

 • ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ НА ВИПЛАТУ ОДНОРАЗОВОЇ ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ ПОСТРАЖДАЛИМ І ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМ ОСОБАМ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ, ЩО СПРИЧИНЕНІ СОЦІАЛЬНИМ СТАНОВИЩЕМ, У РЕЗУЛЬТАТІ ЯКИХ ОСОБА ЧАСТКОВО АБО ПОВНІСТЮ НЕ МАЄ ЗДАТНОСТІ (НЕ НАБУЛА ЗДАТНОСТІ АБО ВТРАТИЛА ЇЇ) ЧИ МОЖЛИВОСТІ САМОСТІЙНО ПІКЛУВАТИСЯ ПРО ОСОБИСТЕ (СІМЕЙНЕ) ЖИТТЯ І БРАТИ УЧАСТЬ У СУСПІЛЬНОМУ ЖИТТІ
 • ОФОРМЛЕННЯ І ВИДАЧА ДОВІДКИ ПРО ВЗЯТТЯ НА ОБЛІК ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНОЇ ОСОБИ
  • КАТЕГОРІЯ ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ

   – Громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації.

  • ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ

   – Заява;

   – документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, або свідоцтво про народження дитини.

   У разі відсутності в документі, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документі, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, відмітки про реєстрацію місця проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення у зв’язку з обставинами, зазначеними у статті 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», заявник надає докази, що підтверджують факт проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, на день виникнення обставин, що спричинили внутрішнє переміщення (військовий квиток з відомостями щодо проходження військової служби; трудова книжка із записами про трудову діяльність; документ, що підтверджує право власності на рухоме або нерухоме майно; свідоцтво про базову загальну середню освіту; атестат про повну загальну середню освіту; документ про професійно-технічну освіту; документ про вищу освіту (науковий ступінь); довідка з місця навчання; рішення районної, районної у мм. Києві чи Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської чи районної у місті ради про влаштування дитини до дитячого закладу, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, встановлення опіки чи піклування; медичні документи; фотографії; відеозаписи тощо).

   У разі подання заяви про взяття на облік законним представником особи додатково подаються:

   – документ, що посвідчує особу законного представника;

   – документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі);

   – свідоцтво про народження дитини (у разі потреби).

   У разі подання заяви про взяття на облік малолітньої дитини особою:

   – документ, що посвідчує особу заявника;

   – документи, що підтверджують родинні стосунки між дитиною та заявником;

   – документ, що підтверджує повноваження представника органу опіки та піклування або керівника дитячого закладу, закладу охорони здоров’я або закладу соціального захисту дітей, в якому дитина перебуває на повному державному забезпеченні, та документ, що підтверджує факт зарахування дитини до такого закладу.

  • ПОРЯДОК ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ

   Повнолітня або неповнолітня внутрішньо переміщена особа – особисто, а малолітня дитина, недієздатна особа або особа, дієздатність якої обмежена, – через законного представника за місцем проживання.

  • ПІДСТАВИ ТА УМОВИ ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ

   Наявність обставин, які змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру.

   На отримання довідки мають право:

   – особи, житлові приміщення яких зруйновані або стали непридатними для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, що підтверджується відповідним актом обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири), та неповнолітні діти, які отримали паспорт громадянина України, незалежно від наявності (відсутності) реєстрації місця проживання, якщо інформацію про них внесено до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб;

   – особи, які відбували (відбувають) покарання у місцях позбавлення волі та мали (мають) зареєстроване місце проживання на території, де виникли обставини, на дату їх виникнення, якщо після звільнення не бажають повертатися до попереднього місця проживання через обставини, що виникли;

   – військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової служби та військової служби за призовом осіб офіцерського складу), які проходили військову службу та мали зареєстроване місце проживання на території, де виникли обставини, на дату їх виникнення;

   – студенти, учні професійно-технічних навчальних закладів, які перемістилися з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення;

   – студенти, які здобували певний освітньо-кваліфікаційний рівень і мали реєстрацію місця проживання в гуртожитках, після зняття їх з реєстрації, у разі, якщо вони не бажають повернутися до попереднього місця проживання  через обставини, що виникли.

  • ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДМОВИ

   Перемiщення особи до настання початку збройного конфлікту, тимчасової окупації, антитерористичної операції;

   – неповний та/або неналежно оформлений пакет документів.

   Заявнику може бути відмовлено у видачі довідки у разі, коли:

   1) відсутні обставини, що спричинили внутрішнє переміщення, зазначені у статті 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»,;

   2) у державних органів наявні відомості про подання завідомо неправдивих відомостей для отримання довідки;

   3) заявник втратив документи, що посвідчують особу (до їх відновлення);

   4) у документі заявника, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документі, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, немає відмітки про реєстрацію місця проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, та відсутні докази, що підтверджують факт проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, визначені абзацом другим пункту 4 цього Порядку;

   5) докази, надані заявником для підтвердження факту проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення у зв’язку з обставинами, зазначеними у статті 1 Закону, не підтверджують такого факту.

  • ПЛАТНІСТЬ АБО БЕЗОПЛАТНІСТЬ ПОСЛУГИ

   Безоплатно.

  • СТРОК НАДАННЯ ПОСЛУГИ

   У день подання заяви та усіх необхідних документів. У разі відсутності в документі, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документі, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, відмітки про реєстрацію місця проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, та при наданні заявником доказів, що підтверджують факт проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, на день виникнення обставин, що спричинили внутрішнє переміщення, заява про отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи розглядається протягом 15 робочих днів.

  • РЕЗУЛЬТАТ НАДАННЯ ПОСЛУГИ

   Видача заявнику довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи або рішення про відмову у видачі довідки з обов’язковим зазначенням підстав для відмови, підписане керівником.

  • МОЖЛИВІ СПОСОБИ ОТРИМАННЯ ВІДПОВІДІ (РЕЗУЛЬТАТУ)

   Особисто заявником або законним представником.

  • АКТИ ЗАКОНОДАВСТВА, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ПОРЯДОК ТА УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГИ

   Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», Постанова Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб»,

   Постанова Кабінету Міністрів України від 16.09.2020 № 910 «Про внесення змін до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи».

  • БЛАНК ЗАЯВИ ТА ЗРАЗОК ЗАПОВНЕННЯ
 • ПРИЗНАЧЕННЯ ЩОМІСЯЧНОЇ АДРЕСНОЇ ДОПОМОГИ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМ ОСОБАМ ДЛЯ ПОКРИТТЯ ВИТРАТ НА ПРОЖИВАННЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ НА ОПЛАТУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
  • КАТЕГОРІЯ ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ

   Внутрішньо переміщені особи, які перемістилися з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення, а також внутрішньо переміщеним особам, житло яких зруйновано або стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції або заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, їх дітям, які народилися після дати початку проведення антитерористичної операції, тимчасової окупації або заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та взяті на облік у структурних підрозділах з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органах з питань соціального захисту населення міських, районних у містах (у разі утворення) рад.

   За рішенням комісій з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, утворених районними, районними у мм. Києві та Севастополі держадміністраціями, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі утворення) рад, грошова допомога може надаватися внутрішньо переміщеним особам з інвалідністю, їх дітям, дітям з інвалідністю та особам, що здійснюють за ними догляд, які перемістилися з населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі, і не мають можливості повернутися до попереднього місця проживання, у тому числі через потребу у тривалій вторинній (спеціалізованій) медичній допомозі або третинній (високоспеціалізованій) медичній допомозі із цілодобовим спостереженням або у зв’язку із загрозою насильства чи психологічною травмою.

  • ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ

   Для отримання грошової допомоги уповноважений представник сім’ї звертається за фактичним місцем проживання (перебування) сім’ї до уповноваженого органу із письмовою заявою, про надання грошової допомоги і подає такі документи:

   – паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, а для іноземців та осіб без громадянства – документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус;

   – реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному територіальному органу ДФС і мають відмітку в паспорті);

   – копію свідоцтва про шлюб;

   – копії свідоцтв про народження дітей, засвідчені власним підписом уповноваженого представника сім’ї;

   – письмову згоду ( у довільної формі) про виплату грошової допомоги уповноваженому представнику сім’ї від інших членів сім’ї;

   – копія довідки від уповноваженого банку із зазначенням реквізитів поточного рахунка;

   – згоду на обробку персональних даних, а також письмовий дозвіл на розкриття уповноваженим банком інформації, що містить банківську таємницю, щодо поточного рахунка, відкритого уповноваженому представнику сім’ї в установі уповноваженого банку;

   – копія довідки з військової частини про залучення до проведення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації (для військовослужбовців з числа внутрішньо переміщених осіб, які захищають незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та беруть безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації);

   – копія довідки з місця роботи або копія іншого документа, що посвідчує зайнятість (для працездатних осіб);

   У разі наявності житлового приміщення, яке зруйноване або стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції або заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, розташоване в інших регіонах, ніж тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і                 м. Севастополі, населені пункти, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населені пункти, що розташовані на лінії зіткнення, додається копія акту обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири), складеного комісією, утвореною районною, районною у мм. Києві та Севастополі держадміністрацією, військово-цивільною адміністрацією, виконавчим органом сільської, селищної, міської, районної у місті (в разі утворення) ради, виконавчим органом ради об’єднаної територіальної громади, за встановленою формою.

   У разі подовження виплати на наступний період надається:

   – заява, в якій повідомляється про відсутність змін, що впливають на призначення грошової допомоги;

   – дійсні довідки всіх членів сім’ї про взяття на облік осіб, які переміщуються;

   Копії документів надаються за наявності оригіналів.

  • ПОРЯДОК ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ

   Для отримання грошової допомоги уповноважений представник сім’ї звертається за фактичним місцем проживання (перебування) сім’ї до уповноваженого органу із письмовою заявою, про надання грошової допомоги і подає документи.

   Грошова допомога внутрішньо переміщеним особам призначається на сім’ю та виплачується одному з її членів за умови надання письмової згоди у довільній формі про виплату йому грошової допомоги від інших членів сім’ї.

   Заяву на наступний шестимісячний строк може бути подано з дати його початку або не раніше ніж за 15 днів до закінчення поточного шестимісячного строку.

   У разі коли закінчення поточного шестимісячного строку виплати грошової допомоги відбулося в період дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та протягом 30 днів з дня відміни карантину, строк виплати грошової допомоги в раніше встановленому розмірі продовжується на період карантину та на один місяць після його скасування без звернення особи до уповноваженого органу.

  • ПІДСТАВИ ТА УМОВИ ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ

   Наявність дійсних довідок про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

  • ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДМОВИ

   Грошова допомога не призначається у разі, коли:                                                                          – будь-хто із членів сім’ї має у власності житлове приміщення/частину житлового приміщення, що розташоване в інших регіонах, ніж тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, населені пункти, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населені пункти, що розташовані на лінії зіткнення, крім житлових приміщень, які непридатні для проживання, що підтверджується відповідним актом технічного стану;

   – будь-хто з членів сім’ї має на депозитному банківському рахунку (рахунках) коштів у розмірі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб;                                                            Грошова допомога не призначається на члена сім’ї:                                                                                           – який перебуває на повному державному утриманні в будинку дитини, дитячому будинку, дитячому будинку-інтернаті, психоневрологічному інтернаті, будинку-інтернаті для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, спеціальному будинку-інтернаті системи соціального захисту населення;                                                                               – який перебуває на повному державному утриманні в школі-інтернаті, закладі спеціалізованої освіти військового (військово-спортивного) профілю;                                 – який відбуває покарання в місцях позбавлення волі.

   Виплата грошової допомоги припиняється з наступного місяця у разі:

   – подання уповноваженим представником сім’ї заяви про припинення виплати грошової допомоги;

   – надання інформації державної служби зайнятості про те, що працездатні члени сім’ї протягом чотирьох місяців не працевлаштувалися (не застосовуються у період карантину та протягом одного місяця після його скасування) за сприянням державної служби зайнятості або перебувають в трудових відносинах з роботодавцями на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення, але фактично не працюють;

   – зняття з обліку внутрішньо переміщеної особи;

   – виявлення уповноваженим органом факту подання недостовірної інформації або неповідомлення про зміну обставин, які впливають на призначення грошової допомоги;

   – у разі смерті внутрішньо переміщеної особи.

   Виплата грошової допомоги може бути поновлена, якщо протягом місяця з місяця припинення її виплати уповноважений представник сім’ї повідомив уповноваженому органу про зміну обставин, які вплинули на припинення виплати грошової допомоги.

  • ПЛАТНІСТЬ АБО БЕЗОПЛАТНІСТЬ ПОСЛУГИ
   Безоплатно.
  • СТРОК НАДАННЯ ПОСЛУГИ

   Протягом 10 днів від дня подачі заяви та усіх необхідних документiв, або відмову протягом семи робочих днів.

  • РЕЗУЛЬТАТ НАДАННЯ ПОСЛУГИ

   Повідомлення про призначення допомоги.

  • МОЖЛИВІ СПОСОБИ ОТРИМАННЯ ВІДПОВІДІ (РЕЗУЛЬТАТУ)
   Особисто заявником або законним представником.
  • АКТИ ЗАКОНОДАВСТВА, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ПОРЯДОК ТА УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГИ

   Постанова Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 505 «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг» (зі змінами),

   Постанова Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 № 365 «Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» (зі змінами),

   Розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 № 1085 «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення» (зі змінами).

  • БЛАНК ЗАЯВИ ТА ЗРАЗОК ЗАПОВНЕННЯ